Przejdź do treści

Zielone technologie produkcji w programie Horyzont Europa


  • Pieniądze na wprowadzenie zielonych technologii produkcyjnych można dostać m.in. z unijnego programu Horyzont Europa.
  • Wnioski powinny dotyczyć dwóch obszarów tematycznych: ekologiczna, elastyczna i zaawansowana produkcja oraz zaawansowane technologie cyfrowe dla technologii wytwarzania.
  • Poszukujący nowych technologii, a także autorzy innowacyjnych rozwiązań mogą skorzystać z oferty Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
  • W kolejnym odcinku cyklu „Green deal” podsumowujemy zorganizowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości spotkanie z ekspertami NCBR i Łukasiewicz PIAP.

Horyzont Europa jest największym w UE programem na innowacje z budżetem wynoszącym blisko 100 miliardów euro – przypominał dr Jarosław Piekarski z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak zaznaczał, pieniądze można dostać np. na neutralną klimatycznie, cyrkularną i zdigitalizowaną produkcję:

Wsparcie dla tego obszaru przemysłowego w większości jest skoncentrowane w klastrze „technologie cyfrowe, przemysłowe i kosmiczne”. To duży obszar, przeznaczono na niego ponad 15 miliardów euro, co jest prawie jedną szóstą wartości całego programu. Obszar podzielony jest na cztery kierunki strategiczne. Dwa z nich koncentrują się na technologiach przemysłowych, są to: ekologiczna, elastyczna i zaawansowana produkcja oraz zaawansowane technologie cyfrowe dla technologii wytwarzania – tłumaczył Piekarski.

Ekspert uzupełnił, że w pierwszym kierunku są dwa rodzaje działań: dążenie do większej efektywności systemów produkcyjnych oraz technologie produkcji wprowadzające nowoczesne metody wytwarzania. Wyjaśnił, że w najbliższym czasie nacisk zostanie położony na rozwiązania oparte na laserach oraz na materiałach pochodzenia biologicznego. W drugim kierunku chodzi w dużej mierze o sztuczną inteligencję i robotykę.

Partnerstwo „Made in Europe”

Ekspert przybliżył również działanie partnerstwa „Made in Europe”, którego celami są: czołowa pozycja przemysłu Unii Europejskiej i doskonałość technologiczna, cyrkularna i neutralna produkcja, transformacja cyfrowa wytwórstwa oraz atrakcyjne miejsca pracy. „Made in Europe” skupi się także na zwiększeniu autonomii kluczowych, strategicznych łańcuchów wartości na rzecz odpornego przemysłu. Partnerstwo zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw i instytucji badawczych.

EIT Manufacturing

Krzysztof Lipiec z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów opowiadał uczestnikom spotkania „Zaawansowane zielone technologie produkcji w programie Horyzont Europa” o roli Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii:

Zdarzają się przypadki, w których organizacja potrzebuje technologii niedostępnej na rynku lub odwrotnie – firma opracowała technologię, ale nie wie jak wdrożyć ją na rynek. W takich sytuacjach pomocą może służyć EIT Manufacturing – partnerstwo publiczno-prywatne, w którym uczestniczą duże firmy i jednostki badawcze. Cała istota ich współpracy polega na tym, żeby przekształcić wiedzę naukową na wartość dla przedsiębiorstw.

Europejski Zielony Ład

Zielone technologie produkcji są częścią Europejskiego Zielonego Ładu, którego założenia przybliżamy w portalu PPP. W EZŁ chodzi o lepsze wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Strategia zaproponowana przez Komisję Europejską zakłada wprowadzenie technologii przyjaznych dla środowiska, wsparcie innowacji przemysłowych, promocję czystego transportu, obniżenie emisji sektora energetycznego, a także zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Autorzy planu zakładają, że w 2050 roku Unia Europejska osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, co oznacza, że gazy wpuszczane do atmosfery i pochłaniane będą się co najmniej równoważyły.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na