Przejdź do treści

Wrześniowe wyniki produkcji przemysłowej


  • Produkcja zwiększyła się zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.
  • Zgodnie z odczytami Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost wyniósł 8,8% rdr i 11% mdm.
  • W porównaniu z zeszłym rokiem, w lepszej sytuacji są firmy związane z wytwarzaniem chemikaliów, maszyn i urządzeń.

O 8,8% wzrosła produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, z kolei w zestawieniu z sierpniem – o 11%. Po wyrównaniu sezonowym, czyli wyeliminowaniu wpływu takich czynników, jak liczba dni roboczych, oba odczyty pozostały dodatnie i wyniosły: 8,7% rdr i 0,9% mdm. Zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do września w ujęciu rocznym, produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 15,5%.

Główne grupy

Analitycy zaznaczają, że we wrześniu nieznacznie (o 0,8%) spadła produkcja dóbr inwestycyjnych, czyli np. wykorzystywanych w produkcji masz. Z kolei zwiększyła się wytwórczość w pozostałych głównych grupach tj. :

  • dóbr związanych z energią – o 14%,
  • dóbr zaopatrzeniowych (np. surowców i półfabrykatów) – o 13,8%,
  • dóbr konsumpcyjnych trwałych (np. mebli) – o 5,7%,
  • dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (np. napojów) – o 4,8%.

Poszczególne branże

Główny Urząd Statystyczny monitoruje w sumie 34 działy przemysłu. Ze wstępnych danych wynika, że wzrost w produkcji sprzedanej odnotowało 30 z nich, spadek – w 3. W lepszej sytuacji niż przed rokiem są m.in. firmy zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w prąd, gaz, parę wodną i gorącą wodę, producenci chemikaliów, papieru, produktów z metali, maszyn oraz urządzeń. Wśród firm z gorszymi wynikami, są producenci pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Dane z sierpnia

W poprzednim miesiącu produkcja wzrosła o 13,2% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, za to spadła o 2,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca (po wyrównaniu sezonowym było to odpowiednio: +10,7% i -0,3%). W ujęciu rocznym produkcja wzrosła we wszystkich głównych grupach i w 29 branżach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na