Przejdź do treści

Produkcja przemysłowa w sierpniu


  • Z danych GUS wynika, że w zestawieniu z ubiegłym rokiem, sytuacja branży wytwórczej się poprawiła.
  • W lepszej kondycji są działy związane z wytwarzaniem przedmiotów z metali, gumy i drewna.
  • Piszemy o wynikach poszczególnych grup monitorowanych przez specjalistów.

Analitycy Głównego Urzędu Statystycznego zaznaczają, że produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu wzrosła o 13,2% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, za to spadła o 2,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wskaźniki po wyrównaniu sezonowym, tj. wyeliminowaniu wpływu okresowych trendów czy różnej liczby dni roboczych, wynoszą: +10,7% rdr i -0,3% mdm. Z odczytów wynika, że produkcja przemysłowa od stycznia do sierpnia 2021 była wyższa o 16,4% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Grupy produkcji przemysłowej

Wzrost w skali roku dotyczy produkcji we wszystkich głównych grupach dóbr:

  • zaopatrzeniowych, np. surowców, półfabrykatów (o 19,3%),
  • związanych z energią i jej wytwarzaniem (o 11,8%),
  • konsumpcyjnych trwałych, np. mebli, elektroniki (o 10,6%),
  • inwestycyjnych, czyli m.in. maszyn i urządzeń używanych w procesach wytwórczych (o 6,9%),
  • konsumpcyjnych nietrwałych (o 6,3%).

Wyniki branż

Jeśli chodzi o poszczególne działy, w ujęciu rok do roku produkcja zwiększyła się w 29 z 34 branż analizowanych przez GUS. Wzrosty odnotowali producenci chemikaliów, papieru, maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego, a także wyrobów z gumy, metali oraz drewna. Porównanie z lipcem wykazało spadek w 20 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, urządzeń elektrycznych, metali, napojów.

Wyniki sektora wytwórczego w UE

Według danych Eurostatu, w lipcu produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej zwiększyła się zarówno miesiąc do miesiąca (+1,4%), jak i rok do roku (+8,3). W zestawieniu z lipcem 2020 roku, wzrost dotyczy wszystkich głównych grup, natomiast z porównania z czerwcem wynika, że pogorszyła się sytuacja wytwórców dóbr konsumpcyjnych nietrwałych. Wynik Polski w obu ujęciach był dodatni (+12,5 rdr, +1,2 mdm).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na