Przejdź do treści

Lipcowe wyniki sektora przemysłowego w Unii Europejskiej

  • Produkcja w UE zwiększyła się zarówno w porównaniu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca.
  • Największe wzrosty w ujęciu rocznym odnotowali wytwórcy dóbr pośrednich, służących do produkcji innych towarów.
  • Wyniki Polski w obu zestawieniach były dodatnie.

Zgodnie z danymi Eurostatu, produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła w porównaniu z czerwcem o 1,4% w całej Unii Europejskiej i o 1,5% w strefie euro. Natomiast zestawienie z lipcem 2020 roku sygnalizuje wzrost o 8,3% w UE i o 7,7% w państwach posługujących się wspólnotową walutą. Wyliczenia urzędu są wyrównane sezonowo, co oznacza, że analitycy zniwelowali wpływ np. liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach czy różnic w popycie charakterystycznych dla danego okresu.

High angle shot of two engineers going over a blueprint together in an industrial place of work
(fot. Getty Images)

Główne grupy

W ujęciu miesięcznym w UE największe wzrosty odnotowali wytwórcy dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku, tj. odzieży, żywności (+2,8%) oraz kapitałowych, czyli maszyn i urządzeń stosowanych w procesach produkcyjnych (+2,4%). W sytuacji gorszej niż miesiąc wcześniej znaleźli się wytwórcy związani z trwałymi dobrami konsumpcyjnymi (-0,2%). W porównaniu rocznym produkcja wzrosła we wszystkich głównych grupach przemysłowych – najbardziej w przypadku dóbr częściowo przetworzonych służących do wytwarzania innych towarów.

Wyniki państw

Jeśli chodzi o poszczególne kraje, najlepsze wyniki w zestawieniu z czerwcem odnotowały: Irlandia (+7,8%), Belgia (+5%) i Portugalia (3,5%), natomiast najwyższe spadki dotyczą Litwy, Słowenii oraz Chorwacji. Wynik Polski to +1,2%. W ujęciu rocznym wzrosty pojawiły się we wszystkich państwach z wyjątkiem Portugalii, gdzie produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 0,1%. Nasz kraj zajął 5 miejsce (12,5%), wyprzedziły go: Belgia, Irlandia, Litwa i Dania.

(graf. Eurostat)

Porównanie z danymi GUS-u

Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego, lipcowe wyniki polskiej branży przemysłowej po wyrównaniu sezonowym wyniosły: +12,6% rok do roku i +0,7% miesiąc do miesiąca. W zestawieniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, lepsze wyniki odnotowali przedstawiciele 27 branż spośród 34 monitorowanych przez Urząd. To m.in. wytwórcy komputerów, metali, urządzeń elektrycznych oraz wyrobów elektronicznych.