Przejdź do treści

Lipcowe wyniki sektora przemysłowego w Unii Europejskiej


  • Produkcja w UE zwiększyła się zarówno w porównaniu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca.
  • Największe wzrosty w ujęciu rocznym odnotowali wytwórcy dóbr pośrednich, służących do produkcji innych towarów.
  • Wyniki Polski w obu zestawieniach były dodatnie.

Zgodnie z danymi Eurostatu, produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła w porównaniu z czerwcem o 1,4% w całej Unii Europejskiej i o 1,5% w strefie euro. Natomiast zestawienie z lipcem 2020 roku sygnalizuje wzrost o 8,3% w UE i o 7,7% w państwach posługujących się wspólnotową walutą. Wyliczenia urzędu są wyrównane sezonowo, co oznacza, że analitycy zniwelowali wpływ np. liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach czy różnic w popycie charakterystycznych dla danego okresu.

Główne grupy

W ujęciu miesięcznym w UE największe wzrosty odnotowali wytwórcy dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku, tj. odzieży, żywności (+2,8%) oraz kapitałowych, czyli maszyn i urządzeń stosowanych w procesach produkcyjnych (+2,4%). W sytuacji gorszej niż miesiąc wcześniej znaleźli się wytwórcy związani z trwałymi dobrami konsumpcyjnymi (-0,2%). W porównaniu rocznym produkcja wzrosła we wszystkich głównych grupach przemysłowych – najbardziej w przypadku dóbr częściowo przetworzonych służących do wytwarzania innych towarów.

Wyniki państw

Jeśli chodzi o poszczególne kraje, najlepsze wyniki w zestawieniu z czerwcem odnotowały: Irlandia (+7,8%), Belgia (+5%) i Portugalia (3,5%), natomiast najwyższe spadki dotyczą Litwy, Słowenii oraz Chorwacji. Wynik Polski to +1,2%. W ujęciu rocznym wzrosty pojawiły się we wszystkich państwach z wyjątkiem Portugalii, gdzie produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 0,1%. Nasz kraj zajął 5 miejsce (12,5%), wyprzedziły go: Belgia, Irlandia, Litwa i Dania.

Porównanie z danymi GUS-u

Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego, lipcowe wyniki polskiej branży przemysłowej po wyrównaniu sezonowym wyniosły: +12,6% rok do roku i +0,7% miesiąc do miesiąca. W zestawieniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, lepsze wyniki odnotowali przedstawiciele 27 branż spośród 34 monitorowanych przez Urząd. To m.in. wytwórcy komputerów, metali, urządzeń elektrycznych oraz wyrobów elektronicznych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na