Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów będzie częstsza

  • Robotic Process Automation pomoże firmom poradzić sobie z luką zatrudnieniową.
  • Przedsiębiorstwa skorzystają w tym roku ze znacznie większej liczby programów automatyzujących pracę w biurach.
  • Analitycy zauważają, że właściciele firm i menadżerowie stają się bardziej świadomi korzyści wynikających z robotyzacji powtarzalnych zadań.
Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów

Małe i średnie przedsiębiorstwa w tym roku będą częściej automatyzowały żmudne i cykliczne prace biurowe. Wykorzystają do tego oprogramowanie umożliwiające m.in. przenoszenie danych do tabel czy segregowanie informacji. Mariusz Gołębiewski z Abile podkreśla, że w najbliższych miesiącach należy spodziewać się wzrostu liczby wdrożeń software’u usprawniającego pracę w biurach nawet o 30 proc. – w porównaniu z 2019 rokiem.

ramię robota piszące na klawiaturze
(graf. Getty Images)

Moda na Robotic Process Automation

Pracodawcy z kolei będą chętniej sięgać po Zrobotyzowaną Automatyzację Procesów ze względu na brak osób, które mogłyby wykonywać zadania powierzane programom. Skąd takie zjawisko?

Luka demograficzna szybko się pogłębia – tłumaczy Gołębiewski. – Każdego roku na emeryturę przechodzi ok. 700 tys. Polaków, a w ich miejsce pojawia się zaledwie 400 tys. młodych pracowników. Deficyt kadrowy staramy się łatać dzięki osobom z Ukrainy, które aktualnie stanowią około 6% zatrudnionych nad Wisłą. Jednak w tym roku o ich usługi będzie ciężej, ponieważ Czechy i Niemcy zliberalizowały przepisy migracyjne. Rynek pracy kurczy się, a przedsiębiorcy muszą coraz więcej płacić w ramach kosztów zatrudnienia.

Wiceprezes Abile dodaje jeszcze, że powyższe okoliczności oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wymuszą rozwój automatyzacji działań w przedsiębiorstwach.

Światowe prognozy

Według Gartnera, trend w Polsce pokrywa się ze światowym. Wartość globalnego rynku automatyzacji procesów biznesowych w ubiegłym roku wyniosła 870 mln dolarów (ok. 3,3 mld złotych), a w 2022 powinna osiągnąć 2,4 mld dolarów (ok. 9,2 mld złotych). Jeśli porównamy dane z przewidywaniami z początku ubiegłego roku, wzrost jest szybszy niż wtedy przewidywali analitycy. Gartner spodziewał się, że kwota 2,4 mld dolarów zostanie osiągnięta dopiero w 2024.

roboty przed komputerami
(graf. Getty Images)

Agencje pracy robotów

Przyśpieszenie powtarzalnych zadań biurowych proponują też tzw. agencje pracy robotów, wśród nich jest polska firma Antal. Programy, które przygotowuje przedsiębiorstwo, potrafią wykonywać prace administracyjne i robią to w podobnym modelu jak ludzie – przez określony czas lub na akord, aż wykonają konkretne zlecenie.