Przejdź do treści

Big data

Według firmy Meta Group przejętej w 2005 roku przez Gartnera, big data to zbiory danych, które spełniają 3 warunki, tzw. 3V:

    • danych jest dużo (volume),
    • napływ danych do systemu ma dużą prędkość (velocity),
    • dane są różnorodne (variety).

Nowsze definicje dodają kolejne kryteria umożliwiające ocenę, czy dany projekt to przedsięwzięcie z zakresu big data. Najpopularniejsze ujęcie to 5V – uzupełnia model 3V o wiarygodność danych (veracity) oraz ich wartość (value).