Polska AI będzie analizowała i planowała ruch powietrzny dla LOT-u

  • LOT rozpoczyna współpracę z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Chodzi o rozplanowanie operacji lotniczych w oparciu o big data i sztuczną inteligencję.
  • Aplikacje ICM, z których skorzystają Polskie Linie Lotnicze, są rozwijane razem z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – na podstawie danych 3,5 miliarda pasażerów.

PLL LOT i ICM będą współpracowały przy wykorzystywaniu AI i big data oraz komputerów o dużej mocy obliczeniowej do optymalizacji ruchu lotniczego. Pierwsze działania obejmą przewidywanie potrzebnej obsługi technicznej połączeń i planowanie przylotów oraz odlotów. Kooperacja zakłada także prowadzenie szkoleń i seminariów, a także uruchomienie kierunku studiów związanego z obliczaniem i modelowaniem procesów w lotnictwie. Dane, z których skorzystają obie organizacje, pochodzą z Systemu Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (GATO) oraz Systemu Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym – opracowanych przez ICM.

Dreamliner-na-Okeciu
(Boeing B787 w barwach PLL LOT – fot. Wikipedia)

GATO i System Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym

GATO składa się z pięciu modułów, które analizują linie, trasy, lotniska, przestrzenie państw, a także możliwości przelotów. W przyszłości w aplikacji znajdą się dwa kolejne segmenty badające różne scenariusze połączeń i ułatwiające ocenę ich rentowności. Dane GATO pochodzą z Big Data Air Traffic, repozytorium złożonego z miliardów informacji z ostatnich 8 lat. System Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym z kolei monitoruje sygnały wysyłane przez samoloty, w jego bazie znajdują się tzw. squawks, czyli kody transpondera ustanawiane przez załogi samolotów. ICM interesuje się przede wszystkim informacjami o kodach 7500 (porwanie samolotu), 7600 (utrata łączności radiowej) i 7700 (podstawowy kod informujący o niebezpieczeństwie).

(System GATO – fot. ICM)

Aplikacje ICM i partnerstwo z ONZ

Systemy stworzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego są teraz rozbudowywane z pomocą ICAO, czyli Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ. Pięć lat temu przedstawiciele obydwu ośrodków pokazali koncepcję zakładającą wspólne diagnozowanie podaży i popytu lotów, siatki połączeń oraz floty samolotów. Wykorzystują bazę około 3,5 miliarda pasażerów obsługiwanych rocznie przez wszystkich światowych przewoźników.

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór