Przejdź do treści

Polska AI będzie analizowała i planowała ruch powietrzny dla LOT-u


  • LOT rozpoczyna współpracę z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Chodzi o rozplanowanie operacji lotniczych w oparciu o big data i sztuczną inteligencję.
  • Aplikacje ICM, z których skorzystają Polskie Linie Lotnicze, są rozwijane razem z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – na podstawie danych 3,5 miliarda pasażerów.

PLL LOT i ICM będą współpracowały przy wykorzystywaniu AI i big data oraz komputerów o dużej mocy obliczeniowej do optymalizacji ruchu lotniczego. Pierwsze działania obejmą przewidywanie potrzebnej obsługi technicznej połączeń i planowanie przylotów oraz odlotów. Kooperacja zakłada także prowadzenie szkoleń i seminariów, a także uruchomienie kierunku studiów związanego z obliczaniem i modelowaniem procesów w lotnictwie. Dane, z których skorzystają obie organizacje, pochodzą z Systemu Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (GATO) oraz Systemu Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym – opracowanych przez ICM.

GATO i System Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym

GATO składa się z pięciu modułów, które analizują linie, trasy, lotniska, przestrzenie państw, a także możliwości przelotów. W przyszłości w aplikacji znajdą się dwa kolejne segmenty badające różne scenariusze połączeń i ułatwiające ocenę ich rentowności. Dane GATO pochodzą z Big Data Air Traffic, repozytorium złożonego z miliardów informacji z ostatnich 8 lat. System Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym z kolei monitoruje sygnały wysyłane przez samoloty, w jego bazie znajdują się tzw. squawks, czyli kody transpondera ustanawiane przez załogi samolotów. ICM interesuje się przede wszystkim informacjami o kodach 7500 (porwanie samolotu), 7600 (utrata łączności radiowej) i 7700 (podstawowy kod informujący o niebezpieczeństwie).

Aplikacje ICM i partnerstwo z ONZ

Systemy stworzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego są teraz rozbudowywane z pomocą ICAO, czyli Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ. Pięć lat temu przedstawiciele obydwu ośrodków pokazali koncepcję zakładającą wspólne diagnozowanie podaży i popytu lotów, siatki połączeń oraz floty samolotów. Wykorzystują bazę około 3,5 miliarda pasażerów obsługiwanych rocznie przez wszystkich światowych przewoźników.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na