Przejdź do treści

Kto powinien zadbać o etykę i bezpieczeństwo w świecie sztucznej inteligencji?


  • Badacze z Uniwersytetu Harvarda zaprezentowali swoje poglądy na temat zagrożeń, jakie towarzyszą upowszechnianiu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
  • Specjaliści z dziedziny informatyki, statystyki i prawa, którzy swoją wiedzę wykorzystują do wspierania budowy rozwiązań opartych na AI, zgodnie podkreślają potrzebę demokratyzacji technologii.
  • Konieczne są jednak aktywne działania organów nadzoru, aby zapobiegać nieodpowiednim zastosowaniom AI, mającym negatywny wpływ na społeczeństwo.

Badacze zwracają uwagę na to, że rozwój sztucznej inteligencji przyjmuje obecnie nieoczekiwane kierunki. Początkowo zakładano, że sztuczna inteligencja odegra znaczącą rolę we wspieraniu świata nauki przyczyniając się do przełomowych odkryć w wielu dziedzinach. Dzisiaj widzimy, że największą popularność zyskują rozwiązania, które wspierają kreatywność ludzi i potrafią generować zaskakujące dzieła, jak np. generatory obrazów Midjourney i DALL·E. Zdaniem naukowców zrozumienie skutków rozwoju sztucznej inteligencji dla społeczeństwa wymaga ciągłej analizy, obserwacji i monitorowania postępujących zmian.

Konieczne zaangażowanie wielu środowisk

Poza monitorowaniem zmian, konieczne jest także określenie roli i zakresu odpowiedzialności za kwestie społeczne nie tylko twórców technologii oraz ich dostawców, ale też organów nadzoru i środowisk naukowych. Odpowiedzialność za zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem sztucznej inteligencji a etyką spoczywa na wszystkich wymienionych uczestnikach procesu upowszechniania technologii, ale również na społeczeństwie, które musi w sposób odpowiedzialny podchodzić do korzystania z technologii.

Czy uda się zachować równowagę między technologią a etyką?

W praktyce ciężko będzie wyznaczać jasne granice dla rozwoju sztucznej inteligencji. Ciągłe udoskonalanie algorytmów powoduje, że odtwarzanie zdolności człowieka, również tych odpowiedzialnych za empatię i kreatywne myślenie, przynosi coraz lepsze efekty. Przykładem kontrowersyjnego rozwiązania, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do nawiązywania emocjonalnej relacji z człowiekiem jest Gatebox Virtual Home Robot, czyli wirtualna asystentka, wyświetlana w formie holograficznego obrazu dziewczyny. Poza sprawdzeniem pogody, wiadomości, odtwarzaniem muzyki i sterowaniem urządzeniami w domu, asystentka przede wszystkim aktywnie nawiązuje kontakt z człowiekiem, reaguje na zachowanie i emocje, może utrzymywać stały kontakt z człowiekiem poprzez np. pisanie SMSów, stanowiąc istotne wsparcie dla osób samotnych. Choć do końca nie wiadomo, czy wirtualny gadżet przynosi więcej korzyści czy zagrożeń dla społeczeństwa, to z pewnością obrazuje, jak może wyglądać nasza przyszłość w kontekście rozwoju nowych technologii. Więcej na temat konieczności wprowadzenia równowagi pomiędzy rozwojem technologii a etyką, w artykule >> link


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na