IBM Watson przeanalizował, jak firmy wykorzystują dane

  • Odpowiedzi zebrane na całym świecie przez ankieterów przetworzyła sztuczna inteligencja używająca obliczeń kognitywnych.
  • Z badania Global C-suite Study wyłania się dobry obraz polskich przedsiębiorstw. Krajowe organizacje pod względem używania danych do budowania strategii wypadają w niektórych kategoriach lepiej niż globalna średnia.
  • Raport IBM mówi, że 15% naszych firm należy do grona liderów, jednak 36 proc. dopiero zaczyna pracę z gromadzonymi informacjami.

Firmy zbierają dane swoich klientów i kontrahentów, ale tylko część przedsiębiorstw przygotowuje plany zarządzania informacjami, łącząc je ze strategiami biznesowymi. W przypadku Polski skutecznym wykorzystaniem danych (wpływającym na wzrost przychodów) może pochwalić się 15 proc. organizacji (kategoria torchbearers). To więcej niż światowa średnia wynosząca 9 proc. Również powyżej przeciętnej jest u nas grupa explorers (w Polsce 28 proc., na świecie 21), czyli firm szukających sposobu na integrowanie danych z procesami tak, aby prowadziło to do osiągania korzyści. Dużo niższa od globalnej jest liczba firm typu builders, czyli tych, które jeszcze nie zyskują na przetwarzaniu zbieranych danych (21 proc. w Polsce – w porównaniu z 46 proc. średnio na świecie). Największą grupę nad Wisłą stanowią organizacje nazwane jako aspirationals, zaczynające dopiero prace z pozyskanymi informacjami (36 proc. wobec 25 globalnie).

(graf. IBM)

Zaufanie do danych

Efektywne używanie danych daje przedsiębiorstwom szansę zwiększania przychodów. Liderzy w tym zakresie mają wyniki lepsze o 63 proc. w porównaniu z innymi firmami. Przewagę opierają nie tylko na odpowiednim przetwarzaniu danych, ale też na budowaniu zaufania klientów, pracowników i kontrahentów do informacji, którymi dysponują i które udostępniają. Twórcy raportu rekomendują, aby firmy we własnym interesie korzystały z danych w sposób, jaki otoczenie uznaje za uczciwy i bezpieczny.

W przetwarzaniu informacji pomogą algorytmy uczenia maszynowego

Niemal trzy czwarte (74 proc.) polskich przedsiębiorstw, które już dzisiaj uważają dane za kluczowy element biznesu, planuje inwestycje w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. W grupie aspirującej wskaźnik wynosi 40 proc. W przypadku wykorzystywania zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych informacji (niepasujących do istniejących baz danych) wnioski z obu rodzajów treści wyciąga 62 proc. liderów i 29 proc. aspirujących firm.

(Przedsiębiorcy odpowiadali na pytanie o najważniejsze rezultaty prowadzonych inwestycji – graf. IBM)

Nad raportem pracowała (też) sztuczna inteligencja IBM Watson

IBM przygotowywało badanie „Global C-suite Study”, rozmawiając z ponad 13 tys. osób zarządzających przedsiębiorstwami z całego świata. 220 wywiadów ankieterzy przeprowadzili w Polsce, największe grupy respondentów w naszym kraju stanowili prezesi firm i szefowie działów IT. Odpowiedzi ankietowanych pogrupował system komputerowy IBM Watson używający uczenia maszynowego i obliczeń kognitywnych, które rozumieją język naturalny, czyli ten używany przez ludzi.

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR