Przejdź do treści

IBM Watson przeanalizował, jak firmy wykorzystują dane


  • Odpowiedzi zebrane na całym świecie przez ankieterów przetworzyła sztuczna inteligencja używająca obliczeń kognitywnych.
  • Z badania Global C-suite Study wyłania się dobry obraz polskich przedsiębiorstw. Krajowe organizacje pod względem używania danych do budowania strategii wypadają w niektórych kategoriach lepiej niż globalna średnia.
  • Raport IBM mówi, że 15% naszych firm należy do grona liderów, jednak 36 proc. dopiero zaczyna pracę z gromadzonymi informacjami.

Firmy zbierają dane swoich klientów i kontrahentów, ale tylko część przedsiębiorstw przygotowuje plany zarządzania informacjami, łącząc je ze strategiami biznesowymi. W przypadku Polski skutecznym wykorzystaniem danych (wpływającym na wzrost przychodów) może pochwalić się 15 proc. organizacji (kategoria torchbearers). To więcej niż światowa średnia wynosząca 9 proc. Również powyżej przeciętnej jest u nas grupa explorers (w Polsce 28 proc., na świecie 21), czyli firm szukających sposobu na integrowanie danych z procesami tak, aby prowadziło to do osiągania korzyści. Dużo niższa od globalnej jest liczba firm typu builders, czyli tych, które jeszcze nie zyskują na przetwarzaniu zbieranych danych (21 proc. w Polsce – w porównaniu z 46 proc. średnio na świecie). Największą grupę nad Wisłą stanowią organizacje nazwane jako aspirationals, zaczynające dopiero prace z pozyskanymi informacjami (36 proc. wobec 25 globalnie).

Zaufanie do danych

Efektywne używanie danych daje przedsiębiorstwom szansę zwiększania przychodów. Liderzy w tym zakresie mają wyniki lepsze o 63 proc. w porównaniu z innymi firmami. Przewagę opierają nie tylko na odpowiednim przetwarzaniu danych, ale też na budowaniu zaufania klientów, pracowników i kontrahentów do informacji, którymi dysponują i które udostępniają. Twórcy raportu rekomendują, aby firmy we własnym interesie korzystały z danych w sposób, jaki otoczenie uznaje za uczciwy i bezpieczny.

W przetwarzaniu informacji pomogą algorytmy uczenia maszynowego

Niemal trzy czwarte (74 proc.) polskich przedsiębiorstw, które już dzisiaj uważają dane za kluczowy element biznesu, planuje inwestycje w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. W grupie aspirującej wskaźnik wynosi 40 proc. W przypadku wykorzystywania zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych informacji (niepasujących do istniejących baz danych) wnioski z obu rodzajów treści wyciąga 62 proc. liderów i 29 proc. aspirujących firm.

Nad raportem pracowała (też) sztuczna inteligencja IBM Watson

IBM przygotowywało badanie „Global C-suite Study”, rozmawiając z ponad 13 tys. osób zarządzających przedsiębiorstwami z całego świata. 220 wywiadów ankieterzy przeprowadzili w Polsce, największe grupy respondentów w naszym kraju stanowili prezesi firm i szefowie działów IT. Odpowiedzi ankietowanych pogrupował system komputerowy IBM Watson używający uczenia maszynowego i obliczeń kognitywnych, które rozumieją język naturalny, czyli ten używany przez ludzi.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na