Przejdź do treści

Powstaje inteligentny system dla portów morskich


  • Rozwiązanie umożliwi lokalizowanie osób i towarów znajdujących się na statkach oraz komunikację pomiędzy jednostkami pływającymi, a zarządzającymi ruchem w porcie.
  • System użyje komunikacji radiowej i sztucznej inteligencji.
  • Przedsięwzięcie stanowi część projektu InSecTT.

Firmy ISS RFID, Vemco oraz Politechnika Gdańska opracowują komponenty dla systemu inteligentnego portu morskiego. Projekt zakłada wykorzystanie aktywnych technologii radiowych (m.in. tagów RFID) i algorytmów sztucznej inteligencji do lokalizowania ludzi z załóg statków, a także przedmiotów. Dodatkowo, mechanizm ma usprawnić komunikację i przetwarzanie danych, dzięki czemu dostęp do informacji o wyposażeniu jednostki i bezpieczeństwie pracowników otrzymają służby ratownicze. Oprócz nich jeszcze: statki wypływające z portu i kapitanaty, czyli jednostki urzędów morskich, które zajmują się zarządzaniem ruchem jednostek czy utrzymywaniem porządku w porcie.

Projekt InSecTT

Zdaniem ekspertów Politechniki Gdańskiej, wyposażenie polskich portów w projektowany system zwiększy efektywność pracy i bezpieczeństwo. W konsekwencji rozwiązanie umożliwi skuteczne konkurowanie z zagranicznymi odpowiednikami przygotowywanego narzędzia. Dyrektor techniczny ISS RFID, Jakub Kownacki, podkreśla, że użycie danych z sensorów i podejmowanie decyzji za pomocą sztucznej inteligencji znajdą zastosowanie też w innych sektorach przemysłu, firma planuje wdrażanie systemu u swoich klientów. Narzędzie dla portów powstaje dzięki projektowi Intelligent Secure Trustable Things realizowanemu w ramach Horyzontu 2020, czyli ramowego programu unijnego w zakresie badań i innowacji. InSecTT to trzyletnie przedsięwzięcie, skupiające 53 podmioty z 12 europejskich krajów oraz z Turcji, które zakłada współpracę między dużymi firmami produkcyjnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zajmującymi się nowymi technologiami, oraz jednostkami naukowymi. W czerwcu pisaliśmy w Platformie Przemysłu Przyszłości o udziale Politechniki Gdańskiej w tej inicjatywie.

H2020

Horyzont 2020 został zaplanowany na lata 2014-2020. W tym czasie polskie organizacje dostały 650 milionów euro, z czego 172 miliony przypadły firmom – głównie małym i średnim. Z podsumowania przygotowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy wynika, że MŚP złożyły najwięcej wniosków, co ułatwiła im m.in. możliwość samodzielnego składania aplikacji (wcześniej przedsiębiorstwa musiały dołączać do konsorcjów).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na