Przejdź do treści

3 mld zł dla polskich firm i ośrodków badawczych z Horyzontu 2020


  • 660 mln euro to kwota, którą organizacje z Polski dostały w okresie 2014-2020.
  • W poprzednim okresie wsparcie sięgnęło 402 mln euro.
  • W aktualnej edycji programu Horyzont przybyło też podmiotów, które skorzystały z finansowania.
  • Najwięcej aplikacji złożyły małe i średnie firmy.

Polskie organizacje w ciągu ostatnich 6 lat dostały 660 milionów euro (około 3 miliardów złotych) z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020, czyli o 65% więcej niż w poprzedniej edycji programu. 372 miliony euro otrzymały instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie, natomiast 172 miliony – przedsiębiorstwa, głównie małe i średnie (duże firmy uzyskały 56 mln euro). Zwiększyła się liczba organizacji, które skorzystały z finansowania – z 547 w latach 2007-2013 do 832 w okresie 2014-2020.

Udział małych i średnich firm

W programie Horyzont 2020 najwięcej wniosków złożyły MŚP. Zdaniem Katarzyny Walczyk-Matuszczyk, wicedyrektorki Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, polskie firmy przemysłowe chętniej aplikowały o wsparcie dzięki mechanizmowi łączącemu unijne programy ramowe z przedsięwzięciami krajowymi. Znaczenie miał też zakres finansowania: Chodzi o pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań na podstawowych poziomach gotowości technologicznej – precyzuje Katarzyna Walczyk-Matuszczyk. Ekspertka zaznacza, że MŚP mogły teraz samodzielnie składać wnioski, wcześniej musiały dołączać do konsorcjów projektowych.

Przykładowe projekty MŚP

7,2 miliona euro zdobyła spółka ITTI, która w ramach H2020 ukończyła ponad 20 projektów. Przedsiębiorstwo zajmuje się tworzeniem oprogramowania do zarządzania produkcją, sztuczną inteligencją oraz opracowywaniem czujników wykrywających dźwięk i ruch. Blisko 3 miliony euro otrzymało przedsiębiorstwo Inphotech produkujące 7-rdzeniowe światłowody potrzebne do modernizowania infrastruktury internetowej pod kątem sieci 5 generacji. Z kolei 7BULLS.COM zdobyło 2,5 miliona euro m.in. na automatyzację multicloud, czyli środowiska chmurowego bazującego na usługach wielu dostawców. Podobne kwoty dostały firmy Syntoil i UVera – pierwsza na ulepszanie technologii recyklingu opon gumowych, druga na rozwój produkcji pigmentu absorbującego promieniowanie UV.

Przedsięwzięcia koordynowane w Polsce

W porównaniu z programem prowadzonym w latach 2007-2013 z 224 do 295 przybyło projektów, gdzie liderami są polskie organizacje. Jednak w większości przypadków firmy i instytucje z Polski dołączają do konsorcjów koordynowanych przez podmioty głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Dlaczego?

Aby zdobyć koordynację, trzeba mieć świetny pomysł i motywację do konkurowania z najlepszymi, po drugie – wedrzeć się do istniejących sieci współpracy, zbudować zaufanie i przekonać do swojego pomysłu – wyjaśnia Zygmunt Krasiński z KPK PB UE.

Przyszłość

W latach 2021-2027 na cały program Horyzont Komisja Europejska planuje przeznaczyć około 90 miliardów euro, a zatem o 13 miliardów więcej niż w H2020). Głównym celem nowego programu będzie walka z pandemią koronawirusa i jej skutkami dla gospodarki. W związku z tym szanse na dofinansowanie będą miały projekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ale także technologii cyfrowych, przemysłu oraz klimatu.

Krajowy Punkt Kontaktowy

Powyższe dane pochodzą z analizy przygotowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Instytucja zajmuje się pomaganiem polskim organizacjom starającym się o wsparcie z programów unijnych. KPK informuje o trwających konkursach, prowadzi seminaria, przygotowuje publikacje na temat konkursów oraz prowadzi konsultacje i doradztwo dotyczące wypełniania wniosków.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na