Przejdź do treści

Platforma Przemysłu Przyszłości od stycznia do grudnia 2020 roku


 • Kilkuset menadżerów, którzy skorzystali z eksperckich webinariów.
 • Dziesiątki wydarzeń branżowych skierowanych do przedsiębiorców, samorządowców i przyszłych pracowników.
 • Ponad pół tysiąca publikacji o przemyśle 4.0 oraz internetowe narzędzia pomocne w transformacji cyfrowej.
 • Powstanie zespołu specjalistów pomagających firmom we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań.
 • Opowiadamy w skrócie, jak wyglądał miniony rok z perspektywy aktywności naszej organizacji.

W zakończonym roku współorganizowaliśmy wydarzenia branżowe, w których uczestniczyły setki przedsiębiorców, menadżerów i specjalistów. Pandemia i związane z nią obostrzenia spowodowały, że zwykłą dotąd formułę musiał zastąpić zdalny lub „hybrydowy” model spotkań. Dodatkowo – samodzielnie lub z naszymi partnerami – przeprowadziliśmy 44 praktyczne, eksperckie webinaria dotyczące wielu zagadnień z obszaru transformacji cyfrowej. Poniżej podajemy najważniejsze liczby pokazujące ostatnie 12 miesięcy oraz opisujemy szczegółowo kluczowe projekty.

Rok 2020 w liczbach:

 • 655 uczestników spotkań, warsztatów oraz webinariów
 • współpraca z przeszło 50 partnerami – zarówno organizacjami rządowymi, samorządowymi, jak i przedsiębiorstwami
 • 44 webinaria dla biznesu
 • 42 ekspertów zaangażowanych w projekty promujące transformację cyfrową
 • 8 wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości w czterech regionach Polski
 • 500 publikacji w portalu PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl, czytanych przez blisko 200 tysięcy internautów, którzy skorzystali z poszczególnych artykułów, case studies i aktualności ponad 400 tysięcy razy.

Kooperacja z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

W ubiegłym roku najwięcej uczestników przyciągnęły wydarzenia związane z konkursem „Szybka Ścieżka”, prowadzonym przez NCBR ze wsparciem PPP. Ponad 120 osób skorzystało w marcu z warsztatów online. Ekspertka Centrum, Dorota Toczyska, omawiała wtedy najważniejsze kwestie obejmujące składanie wniosków. W tej edycji „Szybkiej ścieżki” firmy dostawały pieniądze na badania oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań grzewczych – kotłów, pomp ciepła oraz fotowoltaiki. Budżet programu wyniósł 200 mln złotych.

We wrześniu i październiku miały miejsce dwa kolejne spotkania na temat „Szybkiej ścieżki – Agrotechu”, połączone z inauguracją Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości (Wielkopolskiej oraz Podlaskiej). Pierwsze wydarzenie zostało zorganizowane tradycyjnie – na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, natomiast drugie – już online, ze względu na ograniczenia wynikające z drugiej fali koronawirusa.

Powołanie Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości

W 2020 roku powołaliśmy wspomniane Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości – gremia, których celem jest lokalne wspieranie transformacji cyfrowej firm. W skład zespołów weszli przedstawiciele biznesu, jednostek naukowych oraz samorządów. Rady mają także ułatwiać przedsiębiorcom dostęp do szkoleń, warsztatów i pokazów technologii przemysłu 4.0. Skład pierwszej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości został ogłoszony 21 września w Poznaniu. Niecały miesiąc później w Białymstoku przedstawiliśmy Podlaską Radę. Docelowo takie fora powstaną we wszystkich województwach.

Poszerzanie kompetencji samorządów

We wrześniu eksperci PPP uruchomili cykl warsztatów dla samorządowców oraz spółek miejskich z Pomorza Zachodniego – uczestniczyli w nich słuchacze z Dębna, Wałcza oraz Kołobrzegu. Wiedza zdobyta w czasie spotkań powinna ułatwić biznesowi nawiązywanie dobrych relacji z lokalną administracją. Spotkania koncentrowały się na problematyce inwestycji w nowoczesne technologie i na modernizowaniu infrastruktury przemysłowej.

Hackathony dla studentów

Z regionalnymi partnerami zorganizowaliśmy dwa wydarzenia dla studentów, w których wzięło udział 170 uczestników. Laureaci dostali nagrody finansowe oraz propozycje staży zawodowych. Wrześniowy hackathon dotyczył rozwoju kompetencji przyszłości, a więc umiejętności przydatnych w gospodarce 4.0. W konkursie rywalizowało 18 5-osobowych drużyn z wielkopolskich uczelni. Zwyciężył projekt stworzenia placówki oświatowo-wychowawczej o nazwie Centrum Wymiany Myśli – dla dzieci ze wsi (Centrum jednocześnie rozwijałoby kompetencje nauczycieli). Partnerami przedsięwzięcia były: Poznańska Akademia Liderów oraz Fundacja Jeden Uniwersytet.

Kolejne wydarzenie – Hackathon Podlaskie 4.0 – koncentrował sie na wypracowaniu rozwiązań, które wsparłyby rozwój przemysłu przyszłości oraz innowacyjnego rolnictwa w regionie. Wyzwania podjęło się 20 studenckich zespołów, które w ciągu 24 godzin musiały przygotować koncepcje projektów. Uczestnicy podczas wirtualnego wydarzenia korzystali z narzędzi do pracy zdalnej, a sam hackathon był transmitowany na Facebooku. Tu za organizację odpowiadały: Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz ponad 20 organizacji i przedsiębiorstw. Wśród najciekawszych pomysłów Hackathonu Podlaskie 4.0 znalazła się koncepcja stworzenia postaci Żubra 4.0 – jako „superbohatera” mającego walczyć z negatywnymi stereotypami na temat Podlasia. Jury doceniło również projekt zagospodarowania terenu Dworca Fabrycznego w Białymstoku poprzez stworzenie nowoczesnego centrum logistyczno-zaopatrzeniowego wspieranego przez laboratorium rolniczo-technologiczne, ośrodek IT oraz halę przemysłu 4.0. Uczestnicy zaproponowali jeszcze hodowle przyszłości ze znacznikami NFC ułatwiającymi bieżące monitorowanie stanu zwierząt, a także internetową giełdę wynajmu maszyn rolniczych.

Webinaria dla przedsiębiorców

Dużą popularnością cieszyły się webinaria – zorganizowaliśmy 32 takie wydarzenia, będąc partnerem 12 kolejnych. Każde ze spotkań gromadziło od kilkunastu do ponad 100 uczestników. Część składała się na cykle, jak choćby wydarzenia poświęcone mechanizmom podatkowym i sposobom zdobywania pieniędzy na rozwój firm. Webinaria na temat prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii poruszały zagadnienia organizacji zdalnej pracy i rekrutacji czy dostosowywania procesów produkcyjnych oraz zmian przeznaczenia produktów (co szczególnie istotne w gospodarce dotkniętej pandemią COVID-19). Te ostatnie należały do serii Webinarów Przemysłu Przyszłości, poświęconej generalnie problematyce transformacji cyfrowej, trendów biznesowych oraz technologicznych. Prelegentami byli m.in. dr Witold Jankowski z ICAN Institute, Paweł Białka z Gartnera, prof. Dieter Wegener z ZVEI oraz Paul Coyle z Entrepreneurial Mindset Network. W cyklu w roli słuchaczy wzięło udział blisko 400 osób.

Eksperci w transformacji cyfrowej

W 2020 roku w Platformie Przemysłu Przyszłości powstał też zespół ekspertów pochodzących z organizacji specjalizujących się w przemyśle 4.0 oraz technologiach przydatnych w nowoczesnym biznesie. To grono będzie jeszcze poszerzane, ale już są w nim specjaliści z 10 dziedzin, takich jak łączność 5G, cyberbezpieczeństwo, IIoT, druk 3D, automatyzacja, roboty oraz coboty. Członkowie zespołu są praktykami, opracowują dla nas analizy, prowadzą szkolenia i warsztaty, przygotowują webinaria, a także oferują konsultacje dla przedsiębiorców. Co istotne, wsparcie ze strony ekspertów PPP jest bezpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na