Koncepcja Centrum Wymiany Myśli wygrała podczas poznańskiego hackathonu

  • 18 zespołów pracowało nad autorską propozycją „Strategii efektywnego kształcenia kompetencji przyszłości”.
  • Zwyciężył projekt zakładający utworzenie ośrodka edukacyjnego dla dzieci i nauczycieli, przygotowującego młodych ludzi do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy.
  • Model kooperacji i rywalizacji podczas tego wydarzenia nawiązywał do programistycznych hackathonów.

Przez dwa dni 5-osobowe zespoły złożone z uczestników Poznańskiej Akademii Liderów pracowały nad „Strategią efektywnego kształcenia kompetencji przyszłości”. Chodziło o opracowanie pomysłu na umożliwienie uczniom zdobycia kompetencji potrzebnych później na rynku pracy, czyli przede wszystkim umiejętności poznawczych, społecznych i technicznych, w tym cyfrowych. Propozycje musiały uwzględniać zmiany związane z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji oraz z powstawaniem systemów pośredniczących pomiędzy szukającymi i oferującymi pracę. Istotne było założenie, że takie platformy powodują odchodzenie od zatrudniania na etat na rzecz angażowania ludzi do konkretnych projektów.

(fot. F1U)

Edukacyjne Centrum Wymiany Myśli

W hackathonie zwyciężył zespół Einstein, który zaproponował otworzenie Centrum Wymiany Myśli, czyli placówki oświatowo-wychowawczej dla dzieci w wieku 6-14 lat z obszarów wiejskich i podmiejskich, jak również dla nauczycieli. Według autorów, Centrum z jednej strony miałoby umożliwiać rozwój zainteresowań i kompetencji najmłodszych, a z drugiej – stać się przestrzenią kształcenia nauczycieli, którzy później wprowadzaliby zmiany w szkołach. Zajęcia powinny dotyczyć edukacji emocjonalnej, cyfrowej oraz podstawowej (np. korepetycje). Dla nauczycieli zespół Einstein przewidział kursy związane z nowoczesnymi sposobami nauczania, alternatywnymi formami kształcenia i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Grupa przygotowała harmonogram uruchomienia Centrum Wymiany Myśli, plan kosztów i możliwe źródła finansowania. Nagrodą za opracowanie projektu jest miesięczny staż w Platformie Przemysłu Przyszłości.

zwycięzcy hackathonu - poznańska akademia liderów
(Od lewej, członek zarządu PPP, Paweł Nowak oraz zwycięski zespół: Natasza Mikołajczak, Anita Czekaj, Anna Gawron, Julia Orłowska i Andrzej Jerzykiewicz – fot. F1U)

Hackathon podczas Poznańskiej Akademii Liderów

Hackathon zorganizowaliśmy razem z Fundacją Jeden Uniwersytet w ramach Poznańskiej Akademii Liderów. PAL jest inicjatywą przygotowaną z myślą o studentach uczelni ze stolicy Wielkopolski. Przy okazji wyjazdu integracyjnego uczestnicy szkolą się w zakresie zarządzania, realizacji projektów, kształtowania umiejętności przywódczych, komunikacji, negocjacji czy panowania nad stresem.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór