Przejdź do treści

Koncepcja Centrum Wymiany Myśli wygrała podczas poznańskiego hackathonu


  • 18 zespołów pracowało nad autorską propozycją „Strategii efektywnego kształcenia kompetencji przyszłości”.
  • Zwyciężył projekt zakładający utworzenie ośrodka edukacyjnego dla dzieci i nauczycieli, przygotowującego młodych ludzi do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy.
  • Model kooperacji i rywalizacji podczas tego wydarzenia nawiązywał do programistycznych hackathonów.

Przez dwa dni 5-osobowe zespoły złożone z uczestników Poznańskiej Akademii Liderów pracowały nad „Strategią efektywnego kształcenia kompetencji przyszłości”. Chodziło o opracowanie pomysłu na umożliwienie uczniom zdobycia kompetencji potrzebnych później na rynku pracy, czyli przede wszystkim umiejętności poznawczych, społecznych i technicznych, w tym cyfrowych. Propozycje musiały uwzględniać zmiany związane z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji oraz z powstawaniem systemów pośredniczących pomiędzy szukającymi i oferującymi pracę. Istotne było założenie, że takie platformy powodują odchodzenie od zatrudniania na etat na rzecz angażowania ludzi do konkretnych projektów.

Edukacyjne Centrum Wymiany Myśli

W hackathonie zwyciężył zespół Einstein, który zaproponował otworzenie Centrum Wymiany Myśli, czyli placówki oświatowo-wychowawczej dla dzieci w wieku 6-14 lat z obszarów wiejskich i podmiejskich, jak również dla nauczycieli. Według autorów, Centrum z jednej strony miałoby umożliwiać rozwój zainteresowań i kompetencji najmłodszych, a z drugiej – stać się przestrzenią kształcenia nauczycieli, którzy później wprowadzaliby zmiany w szkołach. Zajęcia powinny dotyczyć edukacji emocjonalnej, cyfrowej oraz podstawowej (np. korepetycje). Dla nauczycieli zespół Einstein przewidział kursy związane z nowoczesnymi sposobami nauczania, alternatywnymi formami kształcenia i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Grupa przygotowała harmonogram uruchomienia Centrum Wymiany Myśli, plan kosztów i możliwe źródła finansowania. Nagrodą za opracowanie projektu jest miesięczny staż w Platformie Przemysłu Przyszłości.

Hackathon podczas Poznańskiej Akademii Liderów

Hackathon zorganizowaliśmy razem z Fundacją Jeden Uniwersytet w ramach Poznańskiej Akademii Liderów. PAL jest inicjatywą przygotowaną z myślą o studentach uczelni ze stolicy Wielkopolski. Przy okazji wyjazdu integracyjnego uczestnicy szkolą się w zakresie zarządzania, realizacji projektów, kształtowania umiejętności przywódczych, komunikacji, negocjacji czy panowania nad stresem.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na