Przejdź do treści

Poznańska Akademia Liderów przygotuje przyszłych menadżerów 4.0


  • Do 28 sierpnia Fundacja Jeden Uniwersytet czeka na zgłoszenia do programu mentoringowego dla osób rozpoczynających studia w Poznaniu.
  • Uczestnicy przedsięwzięcia będą uczyli się m.in. zarządzania, realizacji projektów, pracy w zespole, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.
  • Chodzi o rozwój kompetencji potrzebnych w przemyśle przyszłości, a równocześnie wskazywanych przez pracodawców, jako najbardziej oczekiwane na rynku.

Uczestnicy Poznańskiej Akademii Liderów wyjadą we wrześniu na tydzień do Dymaczewa Nowego koło Poznania, żeby szkolić się w zakresie zarządzania i realizacji projektów oraz kształtowania umiejętności lidera, takich jak komunikacja, negocjacje, wystąpienia publiczne czy panowanie nad stresem. Poza kursami na młodych ludzi czekają spotkania z naukowcami (m.in. z Adamem Szymaniakiem oraz Tomaszem Brańką z Uniwersytetu Adama Mickiewicza) i przedstawicielami firm. Zdobytą wiedzę nowi członkowie Akademii sprawdzą później w praktyce, organizując wspólnie wydarzenie. PAL prowadzi Fundacja Jeden Uniwersytet razem z samorządami studenckimi poznańskich uczelni, a Platforma Przemysłu Przyszłości patronuje tej inicjatywie, jako działaniu służącemu przygotowywaniu już na wczesnym etapie specjalistów pod kątem przemysłu 4.0.

Terminy i zapisy

Rekrutacja w ramach szóstej edycji PAL potrwa do 28 sierpnia, zainteresowani powinni wypełnić formularz na stronie wielkopolskiej Fundacji (link poniżej). W projekcie mogą wziąć udział osoby rozpoczynające studia na jednej z lokalnych uczelni: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Ekonomicznym, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym lub na Akademii Wychowania Fizycznego. 3 września organizatorzy ogłoszą listę uczestników bezpłatnego, tygodniowego wyjazdu zaplanowanego w dniach od 14 do 20 września.

Umiejętności przydatne w gospodarce 4.0

Kompetencje, które będą zdobywali uczestnicy Akademii, czyli m.in. sprawna komunikacja, praca w zespole czy zarządzanie czasem, to umiejętności wymieniane przez pracodawców, jakie rejestruje opisywany przez nas raport IBM „The enterprise guide to closing the skills gap”. Jeszcze w 2016 roku właściciele firm przekonywali, że ważne są z ich perspektywy: wiedza w obrębie nauk ścisłych i biegłe korzystanie z komputerów, jednak 2 lata później kluczowymi okazały się już być: elastyczność, zdolność nadawania priorytetów zadaniom oraz praca zespołowa. Z kolei, jak podkreślają eksperci Światowego Forum Ekonomicznego, podstawowe cechy istotne w kontekście powstającego przemysłu 4.0 to: skuteczne rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność i zarządzanie ludźmi.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na