Poznańska Akademia Liderów przygotuje przyszłych menadżerów 4.0

  • Do 28 sierpnia Fundacja Jeden Uniwersytet czeka na zgłoszenia do programu mentoringowego dla osób rozpoczynających studia w Poznaniu.
  • Uczestnicy przedsięwzięcia będą uczyli się m.in. zarządzania, realizacji projektów, pracy w zespole, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.
  • Chodzi o rozwój kompetencji potrzebnych w przemyśle przyszłości, a równocześnie wskazywanych przez pracodawców, jako najbardziej oczekiwane na rynku.

Uczestnicy Poznańskiej Akademii Liderów wyjadą we wrześniu na tydzień do Dymaczewa Nowego koło Poznania, żeby szkolić się w zakresie zarządzania i realizacji projektów oraz kształtowania umiejętności lidera, takich jak komunikacja, negocjacje, wystąpienia publiczne czy panowanie nad stresem. Poza kursami na młodych ludzi czekają spotkania z naukowcami (m.in. z Adamem Szymaniakiem oraz Tomaszem Brańką z Uniwersytetu Adama Mickiewicza) i przedstawicielami firm. Zdobytą wiedzę nowi członkowie Akademii sprawdzą później w praktyce, organizując wspólnie wydarzenie. PAL prowadzi Fundacja Jeden Uniwersytet razem z samorządami studenckimi poznańskich uczelni, a Platforma Przemysłu Przyszłości patronuje tej inicjatywie, jako działaniu służącemu przygotowywaniu już na wczesnym etapie specjalistów pod kątem przemysłu 4.0.

Terminy i zapisy

Rekrutacja w ramach szóstej edycji PAL potrwa do 28 sierpnia, zainteresowani powinni wypełnić formularz na stronie wielkopolskiej Fundacji (link poniżej). W projekcie mogą wziąć udział osoby rozpoczynające studia na jednej z lokalnych uczelni: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Ekonomicznym, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym lub na Akademii Wychowania Fizycznego. 3 września organizatorzy ogłoszą listę uczestników bezpłatnego, tygodniowego wyjazdu zaplanowanego w dniach od 14 do 20 września.

(Poprzednia edycja PAL – fot. F1U)

Umiejętności przydatne w gospodarce 4.0

Kompetencje, które będą zdobywali uczestnicy Akademii, czyli m.in. sprawna komunikacja, praca w zespole czy zarządzanie czasem, to umiejętności wymieniane przez pracodawców, jakie rejestruje opisywany przez nas raport IBM „The enterprise guide to closing the skills gap”. Jeszcze w 2016 roku właściciele firm przekonywali, że ważne są z ich perspektywy: wiedza w obrębie nauk ścisłych i biegłe korzystanie z komputerów, jednak 2 lata później kluczowymi okazały się już być: elastyczność, zdolność nadawania priorytetów zadaniom oraz praca zespołowa. Z kolei, jak podkreślają eksperci Światowego Forum Ekonomicznego, podstawowe cechy istotne w kontekście powstającego przemysłu 4.0 to: skuteczne rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność i zarządzanie ludźmi.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór