Przejdź do treści

Konkurs na programy rozwoju inicjatyw pracowniczych i wspierające je narzędzia ICT


  • Na nagrody Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy 550 tysięcy złotych.
  • W konkursie mogą uczestniczyć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane od 31 sierpnia do 21 września.

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” został zorganizowany, żeby popularyzować ideę włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne wśród polskich przedsiębiorców. Chodzi o zachęcanie firm do szerszego korzystania z potencjału osób zatrudnionych oraz podejmowania działań, dzięki którym pracownicy będą mogli zgłaszać pomysły dotyczące usprawniania procesów czy wprowadzać zmiany w organizacji. W rywalizacji mogą wziąć udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

Kategorie konkursowe

W ramach przedsięwzięcia można zgłaszać 2 typy projektów:

  • Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (w 3 podkategoriach: dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników).
  • Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (w dwóch podkategoriach: dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

W ramach pierwszego rodzaju przyjmowane będą zgłoszenia odnoszące się do aktualnych inicjatyw zachęcających pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub nowe rozwiązania. Zgodnie z wymaganiami organizatora powinny one działać od co najmniej 6 miesięcy, mieć regulamin bądź inny dokument ustalający zasady funkcjonowania i przynosić firmie wymierne efekty. Druga kategoria odnosi się do gotowych narzędzi teleinformatycznych służących włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne, a także wspieraniu funkcjonowania programów rozwoju inicjatyw pracowniczych. Zgodnie z założeniami konkursu, narzędzia ICT muszą być w ofercie uczestnika maksymalnie 5 lat. Ponadto powinny być wdrożone w co najmniej jednej organizacji.

Kryteria oceny

Zgłoszenia w pierwszej grupie będą oceniane pod względem takich kryteriów, jak zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów, a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Z kolei w drugiej pod uwagę będą brane m.in. nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania. Szczegółowe informacje na temat kryteriów są w dokumencie stanowiącym pierwszy załącznik do regulaminu konkursu.

Nagrody – nie tylko finansowe

W każdej z 5 podkategorii konkursu organizator wyłoni maksymalnie 10 laureatów i przyzna 1 nagrodę główną oraz 9 wyróżnień. Łącznie przewidzianych zostało 50 nagród finansowych: 5 głównych (każda o wartości 20 tysięcy złotych) i 45 wyróżnień (o wartości 10 tysięcy złotych). Najlepsze pomysły będą promowane poprzez opisanie wybranych dobrych praktyk w publikacji PARP. Laureaci skorzystają również z uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu Agencji w celu prezentacji swoich inicjatyw.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na