Będą ulgi podatkowe na automatyzację w firmach

  • W przyszłym roku przedsiębiorcy mają skorzystać z ulg na transformację cyfrową swoich organizacji.
  • Rząd zapowiada też tzw. fabryki uczące oraz pilotażowe wsparcie zmian w przedsiębiorstwach w kierunku Przemysłu 4.0.
  • Rada ds. Innowacyjności deklaruje, że finansowanie prac badawczo-rozwojowych wzrośnie do 2,6 proc. PKB.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała pakiet proinwestycyjny, którego szczegóły mamy poznać w pierwszej połowie przyszłego roku. Inicjatywa powinna służyć innowacyjności gospodarki i zwiększeniu finansowania badań i rozwoju do poziomu 2,6 proc. PKB (w 2018 roku było to 1,21, w 2017 – 1,03). Rząd chce skupić się na cyfryzacji 4.0, zielonej gospodarce, nowych technologiach i startupach. Wśród celów są też automatyzacja i robotyzacja gospodarki, rozwój AI i wspieranie ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Szacujemy, że po 2021 roku na inwestycje dotyczące nowoczesnych rozwiązań będziemy mogli przeznaczyć ponad 60 miliardów złotych – zapowiada minister funduszy i polityki regionalnej. – Zamierzamy wspierać na poziomie krajowym i regionalnym prace badawczo-rozwojowe prowadzone samodzielnie przez firmy lub we współpracy z jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

(Przedsiębiorstwa również wydają coraz więcej na B+R – w 2018 roku przeznaczyły na ten cel blisko 17 mld złotych, co oznacza wzrost o 22,7 proc. w porównaniu z 2017 – fot. Ministerstwo Rozwoju)

Rząd zapowiada ulgę podatkową na automatyzację, czyli mechanizm wspomagający firmy, m.in. produkcyjne, inwestujące w cyfryzację i robotyzację procesów. Potrzebę stworzenia takich instrumentów akcentował niedawno Polski Instytut Ekonomiczny. Kolejnym pomysłem są fabryki uczące umożliwiające upowszechnienie praktycznych form kształcenia studentów i przedsiębiorców. Zmiany w firmach ułatwi pilotażowe wsparcie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, a także Huby Innowacji Cyfrowych, które przeszkolą osoby odpowiedzialne za wprowadzanie w firmach nowych technologii. Państwo ma też realizować Politykę Rozwoju Sztucznej Inteligencji np. przez kształcenie w ramach AI Tech.

Nowością będzie urlop na startup. Twórca nowego przedsięwzięcia dostanie czas na przetestowanie swojego projektu, a gdyby ten nie powiódł się, innowator wróci do poprzedniego miejsca pracy. Jednak propozycję dla startupów Ministerstwo Rozwoju jeszcze analizuje. Powstaną dodatkowo sandboxy, czyli „piaskownice regulacyjne” pozwalające na testowanie produktów i usług z pominięciem zdobywania kosztownych licencji.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór