Przejdź do treści

Mamy pięć Hubów Innowacji Cyfrowych


  • Huby będą pomagały polskim firmom w przechodzeniu na poziom Przemysłu 4.0.
  • W gronie tzw. DIH-ów (ang. Digital Innovation Hubs) znalazły się organizacje z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska i Warszawy.
  • Są to: Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.
  • Opisujemy szczegółowo, jakie zadania mają realizować.

Huby Innowacji Cyfrowych wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ich pracę będzie koordynowała Platforma Przemysłu Przyszłości, instytucje muszą także współpracować między sobą. Wiceminister Marcin Ociepa zaznacza, że resort przeanalizował czterdzieści dwa zgłoszenia:

– Z tego grona wybraliśmy pięć ośrodków rozmieszczonych w różnych miejscach Polski. Każdy z nich ma inny model i własne podejście do usług dla przedsiębiorców. Za dwa lata, bazując na doświadczeniu tych ośrodków, zostaną wypracowane najlepsze standardy, które będą musiały spełniać kolejne huby – uzupełnia urzędnik.

Wyłonione DIH-y zaczną pomagać przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej jeszcze w tym roku, ich aktywność została zaplanowana do 2021. Co konkretnie mają w swoich zadaniach Huby Innowacji Cyfrowych?

  • Informowanie o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych.
  • Działania demonstracyjne, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów).
  • Edukacja i szkolenia, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i pracownikom wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania.
  • Doradztwo, które będzie polegało na wskazaniu przez hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa.
  • Działania implementacyjne: wdrożeniowe, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania; integrujące, których celem jest ułatwienie przez hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Digital Innovation Hubs skupią się przede wszystkim na takich rozwiązaniach jak łączność 5G, sztuczna inteligencja, przemysłowy internet rzeczy, Building Information Modelling oraz chmura obliczeniowa. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na wsparcie w zakresie AR/VR, automatyki, robotyki, komputerowo zintegrowanego wytwarzania, druku 3D i cyberbezpieczeństwa. Firmy zainteresowane taką pomocą i rozwojem zachęcamy do kontaktu z Platformą Przemysłu Przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na