AI

Data scientists. Male programmer using laptop analyzing and developing in various information on futuristic virtual interface screen. Algorithm. marketing and deep learning of artificial intelligence
Sztuczna inteligencja w zastosowaniach
AI monitoruje bezpieczeństwo przejazdów kolejowych
AI
Inteligencja 4.0
Sztuczna inteligencja, robotyzacja i sieć 5G w 2021 roku
Magazyn Przemysł Przyszłości: sztuczna inteligencja i kompetencje 4.0
grafika; na monitorze wyświetla się mózg symbolizujący sztuczną inteligencję
Powstał nowy portal o sztucznej inteligencji
AI
Instrumenty przemysłu 4.0: AI, roboty mobilne i efektywność energetyczna
specjalistka AI
Uczestniczki programu „Nowe technologie dla dziewczyn” dowiedzą się, jak działają algorytmy AI i ML
Sztuczna inteligencja w edukacji

Sztuczną inteligencją określa się specjalizację informatyki zajmującą się badaniem tego, jak działają i myślą ludzie oraz naukę o maszynach umiejących wykonywać zadania, które do tej pory były domeną ludzi. W europejskiej Białej Księdze artificial intelligence jest opisywana jako zbiór technologii łączących dane, algorytmy i moc obliczeniową, których główna siła napędowa to coraz łatwiejsza dostępność informacji. Za ojca AI zwykło się uważać Alana Turinga, brytyjskiego matematyka i jednego z twórców informatyki, który pracował nad stworzeniem maszyny myślącej jak człowiek, a w 1950 roku przygotował tzw. test Turinga pozwalający ocenić, czy robot potrafi imitować ludzką logikę i zachowanie w takim stopniu, że nie sposób odróżnić obydwu reakcji. Terminu sztuczna inteligencja jako pierwszy użył amerykański informatyk, John McCarthy – według niego, SI to nauka i inżynieria tworzenia inteligentnych maszyn.

Technologię stosowaną w zakładach produkcyjnych nazywa się przemysłową AI. Industrial artificial intelligence umożliwia tworzenie innowacyjnych produktów i usług oraz ulepszanie procesów. Algorytmy analizujące dane z maszyn są w stanie z wyprzedzeniem informować o nieprawidłowościach i tym samym ułatwić konserwację zapobiegawczą, a także wskazywać, które etapy wytwarzania wymagają optymalizacji. Dodatkowo IAI przydaje się do automatycznego wykrywania uszkodzeń w produktach czy anomalii na nagraniach z kamer instalowanych w halach. Z kolei przetworzenie informacji dotyczących stanu surowców przez AI pozwala trafniej planować dostawy. Algorytmy mogą być też wsparciem przy projektowaniu nowych towarów, dzięki analizie kosztów związanych z produkcją i jej modelowaniu.