Przejdź do treści

Sztuczna inteligencja pomaga w rozwiązywaniu problemów społecznych


Naukowcy z Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) oraz Barcelona Supercomputing Center przygotowują narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które będzie automatycznie przetwarzało nagrania wideo osób posługujących się językiem migowym na język mówiony w formacie tekstowym.

Komunikacja jest dla osób niesłyszących i słabo słyszących ogromnym wyzwaniem. Niepełnosprawność słuchowa komplikuje wielu osobom życie codzienne oraz utrudnia dostęp do edukacji, informacji, mediów i rynku pracy, prowadząc często do wykluczenia społecznego i/lub cyfrowego. Również korzystanie z coraz bardziej popularnych asystentów głosowych, opartych na technologii rozpoznawania głosu, takich jak Siri lub Alexa, jest obecnie niemożliwe dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Jak dostrzegli naukowcy z Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) oraz Barcelona Supercomputing Center, wiele barier komunikacyjnych, z którymi zmagają się osoby niesłyszące pozwoliłaby pokonać aplikacja, umożliwiająca automatyczną konwersję języka migowego na język mówiony w formie pisemnej.

Aplikacja, nad którą pracuje zespół badawczy, wykorzystuje najnowsze technologie: rozpoznawanie obrazu, uczenie maszynowe oraz bazuje na wykorzystaniu dużego zasobu zebranych danych, dotyczących Amerykańskiego języka migowego (ASL). W przyszłości aplikacja mogłaby być stosowana w odniesieniu do każdego języka migowego na świecie, konieczne jednak w tym zakresie jest zebranie wystarczających zasobów danych, z których narzędzie będzie mogło się „nauczyć” danego języka migowego (materiałów video, z gotowym tłumaczeniem na język mówiony w formacie tekstowym). Dotychczas uzyskane wyniki przez naukowców stanowią duży krok naprzód, jednak konieczne są dalsze prace, w celu ulepszenia narzędzia, zapewnienia jego niezawodności i minimalizacji ryzyka wystąpienia poważnych w skutkach błędów.

Współcześni twórcy aplikacji i witryn internetowych powinni uwzględniać szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu czy też osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby opracowywane przez nich produkty cyfrowe były powszechnie dostępne. Ogromny potencjał, jaki posiada sztuczna inteligencja, ma szansę również wzmocnić efektywność działania instytucji państwowych w takich sferach jak ochrona zdrowia czy wymiar sprawiedliwości.

Należy jednak mieć na uwadze, że pomimo iż sztuczna inteligencja przynosi znaczne korzyści społeczne, to jednak korzystanie z tej technologii wiąże się z określonym ryzykiem. Szczególnie istotne jest zatem zapewnienie ochrony wyjątkowo wrażliwych grup społecznych, takich jak dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby, które z racji innych uwarunkowań społecznych lub historycznych znajdują się w mniej korzystnej sytuacji lub są narażone na ryzyko wykluczenia.

Więcej na temat prac naukowców z Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) oraz Barcelona Supercomputing Center:

https://www.bsc.es/news/bsc-news/bsc-develops-ai-tool-improve-deaf-and-hard-hearing-peoples-accessibility-technology


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na