Przejdź do treści

Co wyróżnia ekosystem przemysłu przyszłości?


  • Nowoczesną wytwórczość cechuje współpraca przedsiębiorstw przy tworzeniu produktów.
  • Kolejnym wyróżnikiem są elastyczne powiązania pomiędzy firmami – zaznaczał ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Akademię WSB.
  • Jednym z tematów pierwszego dnia spotkania było wykorzystanie algorytmów SI w przemyśle.

Wciąż obecny liniowy łańcuch wartości powoduje problemy związane z przepływem produktów i zamówień. Inaczej jest w ekosystemie przemysłu przyszłości, gdzie firmy skupiają się na budowie sieci tworzenia wartości i realizacji wspólnych celów. Częściami nowoczesnego porządku są: koopetycja i kokreacja:

– Element kokreacji polega na współdziałaniu przedsiębiorców na rynku przy tworzeniu dóbr z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji. To wytwarzanie produktów dzięki połączeniu wysiłków różnych organizacji. Z kolei koopetycja to kooperacja oparta na wymianie wiedzy i budowaniu zespółów. Podstawowy cel ekosystemu przemysłu przyszłości to dzielenie się informacjami i doświadczeniami, by przedsiębiorcy mogli szybciej reagować na potrzeby rynku – zaznaczał prof. Mariusz Hetmańczyk, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.

Elastyczne powiązania pomiędzy firmami

Poza kokreacją i koopetycją istotne jest budowanie zależności pomiędzy firmami, które nie będą sztywne:

– W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia, chociażby z zablokowaniem kontenerowca Ever Given, powodującym duże utrudnienia – przypominał ekspert. – Elastyczne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami dają lepsze możliwości produkcji, szybszą odpowiedź na oczekiwania i rynku, a także płynniejsze realizowanie zleceń.

Sztuczna inteligencja w przemyśle

Podczas wydarzenia temat sztucznej inteligencji w przemyśle poruszał wiceprezes Zarządu Grupy Azoty, dr Grzegorz Kądzielawski. Prelegent podkreślał, że AI, razem z innymi technologiami, jest przyszłością innowacyjnej wytwórczości:

Bez wdrażania cyfryzacji i automatyzacji przemysł jest skazany na stagnację, a co za tym idzie – zmniejszenie konkurencyjności względem innych podmiotów funkcjonujących na tym samym rynku – argumentował.

Wśród przykładów zastosowań algorytmów w zakładach produkcyjnych, Kądzielawski wymieniał rozpoznawanie defektów i anomalii, wsparcie utrzymania ruchu poprzez przewidywanie usterek, projektowanie materiałów i cząsteczek, jak również prognozowanie i usprawnianie procesów.

Konferencja Akademii WSB

Prelekcje były prowadzone w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice” przygotowanej przez Akademię WSB we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, firmą Veolia, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, a także Klubem Innowatora. Platforma Przemysłu Przyszłości jest partnerem wydarzenia. W czasie pierwszego dnia konferencji prelegenci omawiali takie zagadnienia, jak mieszana rzeczywistość, efektywne wykorzystanie danych w przedsiębiorstwie czy przywództwo cyfrowe w uczelniach. Na 27 kwietnia organizatorzy zaplanowali wystąpienia związane z podejmowaniem decyzji strategicznych, a także przemysłem 5.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na