Przejdź do treści

Produkcja przemysłowa w styczniu na plusie


  • Wzrost w pierwszym miesiącu 2021 roku, po wyeliminowaniu czynników sezonowych, wyniósł 5,7% (w porównaniu rok do roku).
  • Poprawę widać w sektorach produkcji urządzeń elektronicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych.
  • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w gorszej sytuacji były firmy z branż farmaceutycznej i samochodowej.

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,9%, a w zestawieniu z grudniem – spadła o 5,1%. Jednak po korekcie sezonowej (wyeliminowanie wpływu różnej liczby dni roboczych i odchyleń od trendu) wskaźnik zwiększył się w obu przypadkach: o 5,7% rdr i o 1,7% mdm. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w sytuacji lepszej niż przed rokiem są 2 główne grupy: dobra zaopatrzeniowe (tj. surowce, materiały i półprodukty używane do dalszego przetwarzania) oraz dobra konsumpcyjne trwałe (czyli sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika i meble). Natomiast w pozostałych grupach – związanych z maszynami i urządzeniami używanymi do produkcji, z energią, a także nietrwałymi dobrami (np. jedzeniem i ubraniami) – produkcja sprzedana w skali roku zmalała.

Poszczególne branże

Wytwórczość wzrosła w 15 monitorowanych branżach, m.in. produkcji urządzeń elektrycznych, w gospodarce odpadami i odzysku surowców, produkcji komputerów i sprzętu elektronicznego oraz przedmiotów z tworzyw sztucznych. Spadki zanotowało 19 sektorów, np. producenci koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, napojów, wyrobów farmaceutycznych, samochodów, przyczep i naczep. Michał Rot, ekspert banku PKO BP zaznacza, że wyniki ze stycznia trzeba rozpatrywać łącznie z informacjami podanymi przez GUS w grudniu:

Przesunięcie wytwarzania w części branż na okres przedświąteczny wiązało się z zatowarowaniem stanów magazynowych przed brexitem. Uwzględniając nie tylko negatywne efekty kalendarzowe, ale również jednorazowe zmiany harmonogramów produkcji, oceniamy, że trend produkcji oscyluje w okolicach 5-6%, dobrze wróżąc wynikom przemysłu w 2021 roku – komentuje ekspert w analizie makroekoenomicznej banku.

Wskaźnik aktywności zakupowej

W styczniu w porównaniu z grudniem wzrósł Purchasing Managers’ Index monitorowany przez firmę analityczną IHS Markit. Wskaźnik wyniósł 51,9 punktu i po raz siódmy utrzymał się powyżej progu neutralności, oznaczającego dobrą sytuację sektora. Wynika to z większej liczby nowych zamówień z kraju i zagranicy oraz ze wzrostu zatrudnienia. Styczniowy wynik polskiego przemysłu był drugim najwyższym od połowy 2018 roku. PMI zwiększył się w krajach strefy euro, przy czym najlepiej wypadły Niemcy, Holandia i Włochy. Jedyne państwo ze spadkiem to Hiszpania, która borykała się również z gospodarczymi skutkami huraganu Filomena.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na