Przejdź do treści

Powstała Mazowiecka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości


 • Członkowie forum będą popularyzowali cyfryzację, opiniowali akty prawne i wspierali PPP w prowadzeniu badań.
 • Rada na pierwszym posiedzeniu skonkretyzuje obszary swoich działań, dzięki czemu ułoży plan prac na kolejne 12 miesięcy.
 • W składzie są przedstawiciele organizacji m.in. z Radomia, Warszawy, Siedlec czy Płocka.

W nowo powołanym forum są przedstawiciele uczelni, firm, samorządu, a także instytucji otoczenia biznesu. Członkowie Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości zajmą się określaniem potrzeb Mazowsza w zakresie wsparcia transformacji w kierunku przemysłu 4.0, a także inicjowaniem przedsięwzięć popularyzujących cyfryzację sektora wytwórczego. Rada wesprze Platformę Przemysłu Przyszłości w organizowaniu wydarzeń i prowadzeniu badań. Ponadto, będzie opiniowała propozycje przepisów dotyczących gospodarki i współpracowała z Hubami Innowacji Cyfrowych. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie gremium wezmą udział w debacie na temat obszarów aktywności i kierunków działań, co będzie podstawą do uchwalenia planu pracy na najbliższy rok.

Skład Rady na Mazowszu

W prezydium Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości są Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu i dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Poniżej pełen skład forum:

 • Łukasz Białczak – prezes Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej
 • dr Marek Bielski – członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej
 • Bartosz Dubiński – prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej
 • prof. dr hab. Beata Glinka – pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • dr hab. Andrzej Kansy – prorektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
 • Paweł Kolczyński – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu
 • dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Piotr Pszczółkowski – członek rady Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie
 • dr hab. Andrzej Puchalski – dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Anna Rogowska – dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
 • Mariusz Stachnik – prezes Zarządu Mazowieckiego Klastra ICT – Klastra Kluczowego
 • Artur Standowicz – wicewojewoda mazowiecki
 • Aleksandra Szwed – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Piotr Żółtowski – prezes Zarządu Mazowieckiego Klastra Przedsiębiorczości i Ekorozwoju
 • Anna Wawryniuk – ekspert spółki Boryszew
 • Zenon Chodowiec – prezes Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach.

Ekosystem przemysłu 4.0 w Polsce

Gremia, podobne do Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości powstają w całym kraju, m.in. na Podlasiu i w Wielkopolsce. Fora są częścią polskiego ekosystemu przemysłu przyszłości, złożonego z przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badawczych, administracji publicznej, klastrów czy organizacji społecznych. Rolą Platformy Przemysłu Przyszłości jest zapewnienie koordynacji działań poszczególnych podmiotów w zakresie digitalizacji sektora przemysłowego. W kontekście wdrażania zmian w firmach istotna jest współpraca PPP z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które skupiają się na wspieraniu przedsiębiorców.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na