Przejdź do treści

Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw


Polska wciąż nadrabia zaległości w poziomie cyfryzacji w stosunku do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI 2022), opublikowanym przez Komisję Europejską, Polska pod kątem rozwoju cyfrowego zajmuje 24 miejsce wśród wszystkich państw członkowskich.

Jak wynika z danych, analizowanych przez Komisję Europejską, sektor MŚP w Polsce charakteryzuje się dużo niższym wskaźnikiem wykorzystania technologii cyfrowych na co najmniej podstawowym poziomie, niż średnia unijna w tym zakresie (40% MŚP w Polsce vs. 55% średnia unijna). Można zauważyć istotne zaległości polskich przedsiębiorstw w obszarze wykorzystania w swojej działalności: mediów społecznościowych, big data, rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji oraz stosowania e-faktur. Istnieje również duża luka w umiejętnościach cyfrowych polskiego społeczeństwa w stosunku do społeczności innych krajów członkowskich. Dane pokazują, że szczególnie potrzebne są działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej. Istotna jest także budowa zaawansowanych sieci 5G. Najlepszy wynik (22 miejsce) Polska osiągnęła w kategorii cyfrowych usług publicznych, dzięki osiągnięciu wysokiego wyniku wskaźnika „otwarte dane”.

Stan cyfryzacji polskich przedsiębiorstw można również ocenić na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Chociaż dostęp do Internetu w 2021 r. deklarowały niemal wszystkie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa przemysłowego (98,4%), to jednak jedynie 34,3% przedsiębiorstw z tej branży korzystało z oprogramowania wspierającego przepływ informacji między pracownikami (oprogramowanie typu ERP). Jeszcze mniejszy odsetek przedsiębiorstw z branży przetwórstwa przemysłowego (31,6) deklarowało wykorzystanie systemu CRM do zbierania i przechowywania informacji o klientach.

Co więcej, mimo skutecznej polityki otwartych danych w Polsce, zaledwie 15,3% przedsiębiorstw z branży przetwórstwa przemysłowego korzystało w 2021 r. z danych publicznych, odnoszących się do stanu gospodarki i finansów. W tym samym roku z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 28,7% przedsiębiorstw, które inwestowały głównie w usługi, polegające na udostępnieniu poczty e-mail lub oprogramowania biurowego (np. arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu). W 2021 r. niespełna 19% przedsiębiorstw korzystało z technologii Internetu Rzeczy. W większości (51,2%) były to podmioty duże. Korzystanie z technologii sztucznej inteligencji zadeklarowało z kolei niespełna 3% przedsiębiorstw w 2021 roku.

Chociaż dane GUS i wyniki DESI 2022 wskazują na znaczne zaległości polskich przedsiębiorstw w zakresie poziomu cyfryzacji w stosunku do większości krajów członkowskich, to jednak widoczny jest także ciągły postęp i wzrost zainteresowania wykorzystaniem nowych technologii wśród polskich przedsiębiorców.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na