Przejdź do treści

GUS

Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw
mężczyzna oblicza na kalkulatorze
PKB w III kwartale – polska gospodarka rośnie coraz wolniej
Produkcja przemysłowa – +7%, wynagrodzenia – +13%