Powstała druga Rada Przemysłu Przyszłości – teraz na Podlasiu

 • W Białymstoku powołaliśmy gremium złożone z przedsiębiorców, naukowców, samorządowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
 • Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości jako „głos rynku” m.in. przygotuje rekomendacje dla instytucji, które tworzą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorców.
 • Opisujemy inauguracyjne spotkanie, wybór prezydium i publikujemy pełny skład 21-osobowego zespołu.

Podczas inauguracji Rady, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości wspomniał o zmianach, jakie zachodzą w konwencjonalnej produkcji w kierunku nowych modeli wytwarzania, nastawionych na wyroby spersonalizowane. Takie modele są wydajne jak produkcja masowa dzięki elastycznym liniom budowanym z modułów i dostosowywanym do aktualnych potrzeb. Andrzej Soldaty dodawał, że w dzisiejszych warunkach potrzebujemy systemów cyfrowych umożliwiających zarządzanie doświadczeniem klienta, istotne są też narzędzia platformowe oraz serwityzacja. Nowoczesny przemysł to sieć powiązań pomiędzy uczestnikami łańcucha wartości – w tworzeniu tego ekosystemu pomogą zespoły złożone z przedstawicieli regionalnych środowisk.

Rady są ciałami doradczymi, wskazującymi przedsiębiorcom i instytucjom sposób motywowania do wprowadzania zmian i transformowania firm. Powinny identyfikować trendy, wskazywać kierunki zmian oraz określać potrzeby biznesu zaznaczał Soldaty.

(Telekonferencyjne wystąpienie prezesa Andrzeja Soldatego – fot. PPP)

Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego uważa, że podlaskie organizacje przedsiębiorców i jednostki naukowe mają duży potencjał, a rada zajmie się połączeniem ich działań. Jak uzupełnił wicemarszałek Stanisław Derehajło, nowo powołane gremium stworzy mechanizmy wsparcia potrzebne podlaskim przedsiębiorcom. Jednym z pierwszych zadań Rady będzie wypracowanie rozwiązań w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czyli programu reform i projektów strategicznych, zwiększającego odporność firm na kryzys.

Skład Rady na Podlasiu

Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, cytowanych wyżej marszałków Artura Kosickiego i Stanisława Derehajłę. Do prezydium weszli jeszcze Roman Kaczyński, Adam Kamiński, Witold Karczewski, Rafał Mejsak, Anna Moskwa, Bogumiła Powichrowska i Sebastian Rynkiewicz. Poniżej publikujemy pełny skład Rady:

 • Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • Stanisław Derehajło – wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 • Edward Hościłowicz – rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
 • Roman Kaczyński – dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
 • Adam Kamiński – dyrektor operacyjny klastra technologicznego Infotech
 • Witold Karczewski – szef Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 • Artur Kosicki – marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tomasz Kozłowski – prezes Podlaskiego Związku Pracodawców
 • Stanisław Łuniewski – współwłaściciel i dyrektor spółki PU-A ASTWA
 • Rafał Mejsak – prezes Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji
 • Marcin Moniuszko – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Anna Moskwa – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
 • Bogdan Nowicki – prawnik, dziekan Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich
 • Henryk Owsiejew – przewodniczący rady nadzorczej spółki Malow
 • Bogumiła Powichrowska – naukowiec, prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 • Sebastian Rynkiewicz – koordynator Klastra Obróbki Metali
 • Grzegorz Rytelewski – prezes Izby Gospodarczej w Łomży
 • Bogdan Sadowski – prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach
 • Dariusz Sapiński – prezes Grupy Mlekovita
 • Jacek Stolarski – wiceprezes firmy SaMASZ
 • Wojciech Strzałkowski – menadżer i przedsiębiorca.
(Podlaska Rada i przedstawiciele Platformy Przemysłu Przyszłości – fot. PPP)

Ważne wsparcie dla przemysłu 4.0

Minister rozwoju, pracy i technologii napisał w liście do uczestników inauguracji, że tworzenie wojewódzkich zespołów pomoże sprostać wyzwaniu, jakim jest czwarta rewolucja przemysłowa. Zdaniem Jarosława Gowina, wiedza lokalnej społeczności i przedsiębiorców przyda się w określaniu właściwych priorytetów we wdrażaniu przemysłu 4.0 w Polsce. Podlaska Rada to drugie takie gremium powołane przez Platformę Przemysłu Przyszłości, pierwsza od września działa w Poznaniu (w linku – skład zespołu z Wielkopolski).

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór