Przejdź do treści

Powstała druga Rada Przemysłu Przyszłości – teraz na Podlasiu


 • W Białymstoku powołaliśmy gremium złożone z przedsiębiorców, naukowców, samorządowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
 • Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości jako „głos rynku” m.in. przygotuje rekomendacje dla instytucji, które tworzą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorców.
 • Opisujemy inauguracyjne spotkanie, wybór prezydium i publikujemy pełny skład 21-osobowego zespołu.

Podczas inauguracji Rady, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości wspomniał o zmianach, jakie zachodzą w konwencjonalnej produkcji w kierunku nowych modeli wytwarzania, nastawionych na wyroby spersonalizowane. Takie modele są wydajne jak produkcja masowa dzięki elastycznym liniom budowanym z modułów i dostosowywanym do aktualnych potrzeb. Andrzej Soldaty dodawał, że w dzisiejszych warunkach potrzebujemy systemów cyfrowych umożliwiających zarządzanie doświadczeniem klienta, istotne są też narzędzia platformowe oraz serwityzacja. Nowoczesny przemysł to sieć powiązań pomiędzy uczestnikami łańcucha wartości – w tworzeniu tego ekosystemu pomogą zespoły złożone z przedstawicieli regionalnych środowisk.

Rady są ciałami doradczymi, wskazującymi przedsiębiorcom i instytucjom sposób motywowania do wprowadzania zmian i transformowania firm. Powinny identyfikować trendy, wskazywać kierunki zmian oraz określać potrzeby biznesu zaznaczał Soldaty.

Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego uważa, że podlaskie organizacje przedsiębiorców i jednostki naukowe mają duży potencjał, a rada zajmie się połączeniem ich działań. Jak uzupełnił wicemarszałek Stanisław Derehajło, nowo powołane gremium stworzy mechanizmy wsparcia potrzebne podlaskim przedsiębiorcom. Jednym z pierwszych zadań Rady będzie wypracowanie rozwiązań w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czyli programu reform i projektów strategicznych, zwiększającego odporność firm na kryzys.

Skład Rady na Podlasiu

Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, cytowanych wyżej marszałków Artura Kosickiego i Stanisława Derehajłę. Do prezydium weszli jeszcze Roman Kaczyński, Adam Kamiński, Witold Karczewski, Rafał Mejsak, Anna Moskwa, Bogumiła Powichrowska i Sebastian Rynkiewicz. Poniżej publikujemy pełny skład Rady:

 • Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • Stanisław Derehajło – wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 • Edward Hościłowicz – rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
 • Roman Kaczyński – dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
 • Adam Kamiński – dyrektor operacyjny klastra technologicznego Infotech
 • Witold Karczewski – szef Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 • Artur Kosicki – marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tomasz Kozłowski – prezes Podlaskiego Związku Pracodawców
 • Stanisław Łuniewski – współwłaściciel i dyrektor spółki PU-A ASTWA
 • Rafał Mejsak – prezes Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji
 • Marcin Moniuszko – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Anna Moskwa – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
 • Bogdan Nowicki – prawnik, dziekan Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich
 • Henryk Owsiejew – przewodniczący rady nadzorczej spółki Malow
 • Bogumiła Powichrowska – naukowiec, prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 • Sebastian Rynkiewicz – koordynator Klastra Obróbki Metali
 • Grzegorz Rytelewski – prezes Izby Gospodarczej w Łomży
 • Bogdan Sadowski – prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach
 • Dariusz Sapiński – prezes Grupy Mlekovita
 • Jacek Stolarski – wiceprezes firmy SaMASZ
 • Wojciech Strzałkowski – menadżer i przedsiębiorca.

Ważne wsparcie dla przemysłu 4.0

Minister rozwoju, pracy i technologii napisał w liście do uczestników inauguracji, że tworzenie wojewódzkich zespołów pomoże sprostać wyzwaniu, jakim jest czwarta rewolucja przemysłowa. Zdaniem Jarosława Gowina, wiedza lokalnej społeczności i przedsiębiorców przyda się w określaniu właściwych priorytetów we wdrażaniu przemysłu 4.0 w Polsce. Podlaska Rada to drugie takie gremium powołane przez Platformę Przemysłu Przyszłości, pierwsza od września działa w Poznaniu (w linku – skład zespołu z Wielkopolski).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na