Przejdź do treści

Radom wskazuje kierunek przyszłości podczas II Kongresu Radom Przyszłości


W ciągu dwóch dni, od 30 czerwca do 1 lipca, Radom odegrał kluczową rolę jako miejsce debat na temat przemysłu przyszłości i rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Druga edycja Kongresu Radom Przyszłości zgromadziła przedstawicieli biznesu, polityki, nauki oraz lokalnej społeczności w dawnej Fabryce Broni „Łucznik”.

Ponad 600 uczestników spotkało się, aby omówić przyszłość miasta i regionu oraz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. Miało to miejsce na terenach dawnej Fabryki Broni „Łucznik”, która przez długie lata była zamknięta dla publiczności.

Raport nt. Potencjału Radomia

Głównym punktem wydarzenia było przedstawienie raportu pod tytułem „Radom Przyszłości: (re)Aktywacja”, który analizuje potencjał Radomia w przemyśle przyszłości, transporcie i logistyce oraz sektorach kreatywnych. Raport prezentuje aktualne trendy oraz czynniki wpływające na rozwój tych sektorów, a także przedstawia dobre praktyki zarówno z Polski, jak i zagranicy. Raport jest dostępny na stronie https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/ii-kongres-radom-przyszlosci-raport/.

Nowa – dawna Fabryka Broni „Łucznik”

Jednym z najbardziej intrygujących momentów Kongresu było oficjalne przedstawienie efektów pracy architekta Mirosława Nizio, który zaprezentował koncepcję rewitalizacji Fabryki Broni „Łucznik”. Te tereny zostaną przekształcone w nowe centrum kulturalno-gospodarcze o nazwie „Forum Radom”. Modernizacja obejmować będzie nie tylko odnowienie istniejących budynków, ale również stworzenie przestrzeni, która będzie promować nowoczesny i innowacyjny design.

W rewitalizacji Fabryki Broni „Łucznik” kryje się siła przemysłowego dziedzictwa, które wpisuje się w krajobraz miasta, podążając jednocześnie w stronę przyszłości za pomocą nowych technologii. To właśnie tam, w jednym miejscu, spotykają się historia i innowacja, tworząc symboliczny most pomiędzy przeszłością a przyszłością, który przynosi nowe życie zarówno fabryce, jak i naszej społeczności.

– podkreśliła Zuzanna Waniek członek zarządu FPPP.

AI w turystyce

Podczas II Kongresu Radom Przyszłości zaprezentowano także innowacyjną aplikację o nazwie „Radom AI”, opartą o sztuczną inteligencję, która ma potencjał do zrewolucjonizowania przemysłu turystycznego, zwłaszcza w Radomiu. Nowatorska aplikacja, opracowana przez lokalnych przedsiębiorców, ma na celu poprawę jakości doświadczenia turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności miasta dla odwiedzających.

Interesujące panele eksperckie

Organizatorzy kongresu dodatkowo zorganizowali szereg interesujących paneli dyskusyjnych. Jednym z ważniejszych tematów poruszonych podczas kongresu było zapotrzebowanie przedsiębiorstw na cyfryzację oraz rozwój hubów innowacji, które mogą stać się motorem dla firm 4.0.

Podczas pierwszego panelu, Monika Woźniak z Banku Światowego zaprezentowała wyniki przeprowadzonego przez instytucję badania dotyczącego polskich przedsiębiorstw. Jednym z głównych wniosków przedstawionych w raporcie było to, że wiele firm w Polsce nie zdaje sobie sprawy z korzyści wynikających z cyfryzacji oraz konieczności podnoszenia kompetencji swoich pracowników. Ekspertka podkreśliła również, że rozwój przedsiębiorstw jest ściśle związany z wykorzystaniem technologii cyfrowych, które są nieodłącznym elementem współczesnego świata biznesu.

Dr hab. Piotr Sankowski omówił kondycję radomskich firm w kontekście sytuacji pandemii i zmian w otoczeniu międzynarodowym. Jego wystąpienie skupiło się na analizie wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw oraz na możliwościach adaptacji do nowej rzeczywistości.

Z kolei dr Wojciech Arndt, prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom, podkreślił znaczenie szkolenia i rozwoju kompetencji pracowników w kontekście rozwoju technologii cyfrowych. Na przykładzie fabryki „Łucznik” przedstawił, jak podnoszenie kwalifikacji kadry może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firmy.

W ramach prowadzonego panelu zdefiniowaliśmy, że przede wszystkim przedsiębiorcy potrzebują budowy świadomości w zakresie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie cyfrowe oraz dostosowania tych technologii do stopnia rozwoju przedsiębiorstw.

– dr Piotr Kryjom, zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości

Kolejny panel tego dnia był poświęcony ofercie lokalnego ekosystemu przemysłu 4.0 dla radomskich przedsiębiorstw. Uczestnicy mieli okazję poznać szeroki zakres usług oferowanych przez lokalne instytucje. Rektor UTH w Radomiu przedstawił bogatą ofertę swojej uczelni, podczas gdy Akces NCBiR omówił program akceleracyjny, który prowadzi. Dyrektor radomskiego oddziału ARP zaprezentował możliwości wykorzystania technologii druku 3D we współpracy z przedsiębiorstwami. Marzena Walasik z Sieci Badawczej Łukasiewicz omówiła możliwości współpracy w zakresie przygotowywania projektów B+R oraz pozyskiwania na nie finansowania. Ponadto, przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z zakresem działania Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Lider Przyszłości

Drugi dzień kongresu otworzyła ceremonia wręczenia nagrody Lidera Przyszłości, przyznawanej przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Nagrodę otrzymał Maksymilian Paczyński, 18-letni programista i matematyk, który zdobył prestiżowy tytuł zwycięzcy globalnego konkursu Intel AI For Youth. Jego wybitne osiągnięcia, które znacząco wyprzedziły konkurentów zarówno indywidualnych jak i zespołowych, zostały docenione i nagrodzone przez prezesa Zarządu Fundacji, Roberta Kłosowskiego.

BiznesPortal i oferta dla przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu zaprezentowała nowoczesne narzędzie online o nazwie BiznesPortal, które umożliwia przedsiębiorcom znalezienie dedykowanego im aktualnego wsparcia. Eksperci reprezentujący największe instytucje publiczne w Polsce przedstawili szeroki zakres wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, począwszy od merytorycznych konsultacji, aż po wsparcie finansowe. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych jednostek zajmujących się wsparciem oraz przedsiębiorców.

Kolejną częścią merytoryczną kongresu były prezentacje polskich instytucji oferujących Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju cyfrowej i zielonej gospodarki. Andrzej Domański przedstawił założenia projektu DIGIT, skierowanego do przedsiębiorstw, które pragną wykorzystać technologie cyfrowe do własnego rozwoju. Grażyna Czerwińska, Kierownik Departamentu Komunikacji i Marketingu PARP, omówiła różne źródła finansowania dostępne w ramach oferty PARP z różnych programów. Przedstawiono również program INFOSTRATEG, oferujący wsparcie w zakresie rozwoju technologii blockchain i sztucznej inteligencji. Bank Krajowy BGK zaprezentował eko-pożyczkę, która może być wykorzystana na projekty związane z efektywnością energetyczną. Dr Ewa Ferensztajn-Galardos przedstawiła możliwości współpracy między przedsiębiorcami a UTH w Radomiu w zakresie kształcenia przyszłej kadry przedsiębiorstw. Ostatnią ofertę dla przedsiębiorstw przedstawiła Anna Blajerska, która omówiła Strefę Pomysłodawcy oraz rezultaty Wschodniego Akceleratora Przedsiębiorczości (Platforma Startowa).

Cieszymy się, że co raz głośniej wybrzmiewa tematyka transformacji cyfrowej w Radomiu. Potencjał instytucji działających w mieście i regionie na rzecz wdrażania innowacji technologicznych w kierunku przemysłu 4.0 jest wciąż nieodkryty. My, dziś udowadniamy, że oferta takiego wsparcia jest szeroka i zachęcamy przedsiębiorców do odważnego sięgania po dostępne środki i usługi, w tym te oferowane przez Huby Innowacji Cyfrowej.” Anna Pająk – pełnomocnik Zarządu FPPP ds. Konkursu Fabryka Przyszłości i Sieci EDIH

Młodzi liderzy wcielają się w urzędników

W ostatniej części kongresu odbył się konkurs zespołowy w formie warsztatów dla młodych liderów, w których uczestnicy wcielali się w role urzędników miejskich. Korzystając z różnorodnych kart, mieli możliwość stworzenia wizji swojego idealnego miasta, identyfikowania kluczowych problemów oraz proponowania rozwiązań wspierających proces tworzenia „Mazowieckiej Strategii Młodzieżowej”. Zwyciężył zespół, którego propozycje wyróżniały się innowacyjnością i kreatywnością.

Mobilne Centrum Edukacyjne

Drugiego dnia kongresu, szczególną uwagę poświęcono również najmłodszym mieszkańcom Radomia, którzy mieli okazję bliżej poznać nowoczesne technologie. Mobilne Centrum Edukacyjne FRSE było dostępne dla odwiedzających, umożliwiając im zobaczenie działania robotów, doświadczenie wirtualnej rzeczywistości oraz zabawę w edukacyjne gry 3D. Kongres Radom Przyszłości zakończył się pełen inspiracji i pomysłów na rozwój przemysłu i innowacji w regionie. Wydarzenie to udowodniło, że Radom posiada ogromny potencjał do wdrażania nowoczesnych technologii i tworzenia dynamicznego ekosystemu biznesowego. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości oraz wszyscy partnerzy i uczestnicy kongresu zobowiązują się do dalszego wspierania przedsiębiorców, inwestorów i młodych talentów w realizacji ich ambitnych projektów oraz tworzeniu przyszłościowego rozwoju gospodarczego w mieście i regionie.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na