Przejdź do treści

Polscy kandydaci na EDIH-y złożyli wnioski do Komisji Europejskiej


  • 25 konsorcjów z Polski aspiruje do roli Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych.
  • Kandydaci złożyli wnioski do KE, która wskaże przyszłe EDIH-y.
  • Rolą European Digital Innovation Hubs będzie stymulowanie nowoczesnej cyfryzacji firm.

Minął termin składania wniosków w unijnym konkursie Initial Network of European Digital Innovation Hubs w ramach programu Digital Europe. Z Polski akces zgłosili wszyscy kandydaci wyłonieni przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na krajowym etapie. To 25 konsorcjów, wśród których są m.in.: Fundacja Digital Knowledge Observatory, Fundacja Klaster LifeScience Kraków, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe czy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. W tym gronie znajdziemy również Specjalne Strefy Ekonomiczne z Pomorza, Łodzi i Katowic. Pełną listę publikowaliśmy w portalu rok temu, pisząc o wynikach pierwszego etapu konkursu. Werdykt Komisji Europejskiej, który będzie skutkował powołaniem EDIH-ów w Polsce, mamy poznać w najbliższych miesiącach, a nowe Huby powinny zacząć funkcjonować do końca 2022 roku.

Blisko 46 mln euro

EDIH-y będą finansowane w modelu 50/50 – KE przekaże konsorcjom połowę kwoty, drugą połowę uzupełni kraj. Budżet dla Polski – czyli 50% całego finansowania – wynosi 22,961 miliona euro. To oznacza, że do Hubów trafi w sumie prawie 46 milionów euro, przeznaczonych na wsparcie firm. Anna Pająk, koordynator Zespołu ds. Krajowej Sieci EDIH w Platformie Przemysłu Przyszłości przypomina, że w naszym kraju ma powstać od 8 do 15 EDIH-ów:

Mówiąc precyzyjnie, tyle konsorcjów otrzyma finansowanie, ale Komisja Europejska może przyznać prawo do używania „marki” Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych większej liczbie dzisiejszych kandydatów. Szczegóły powinniśmy poznać pod koniec maja, później KE będzie negocjowała umowy, a działać EDIH-y mają szansę zacząć pod koniec roku – ocenia Anna Pająk.

Zadania EDIH-ów

European Digital Innovation Hubs muszą pomagać małym i średnim firmom w transformacji cyfrowej, proponując szkolenia, rozwój kompetencji, usługi Test Before Invest, wsparcie w szukaniu źródeł finansowania projektów cyfryzacyjnych oraz działania związane z budowaniem lokalnych ekosystemów innowacji. Huby mają charakter regionalny, czyli deklarują objęcie zasięgiem określonego obszaru, lub specjalistyczny, a zatem wskazują koncentrację np. na sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwie. Wcześniej w naszym kraju funkcjonowały DIH-y, których działalność koordynowała Platforma Przemysłu Przyszłości. Było ich pięć – skupiały firmy i instytucje naukowe z Gdańska, Łodzi, Poznania, Warszawy i Krakowa. Więcej informacji o DIH-ach i EDIH-ach można znaleźć w Dziale poświęconym Hubom.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na