Przejdź do treści

EDIH-y zastąpią DIH-y


  • Platforma Przemysłu Przyszłości podsumowała program działania Hubów Innowacji Cyfrowych z przedstawicielami DIH-ów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Banku Światowego.
  • Uczestnicy spotkania koncentrowali się na określeniu celów z zakresu współpracy poszczególnych centrów, a także obsługi klienta.
  • Zakończenie pilotażu jest zaplanowane na 15 listopada, nowe ośrodki z usługami dla przedsiębiorców powstaną w ramach unijnego programu Cyfrowa Europa.

Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z DIH-ami zrzeszonymi w Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych przeanalizowała pilotażowy program resortu rozwoju. Spotkanie rozpoczęła Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a w obradach uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa i Banku Światowego. Wydarzenie zostało poświęcone porównaniu założeń programu rozpoczętego przed dwoma laty ze stanem faktycznym. Tematem rozmów były także cele do realizacji w ramach programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych.

„Cyfrowa Europa” zastąpi polski program

Przypomnijmy, że w Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych obecnie działa pięć DIH-ów, wyłonionych w konkursie w październiku 2019 roku:

  • hub4industry (Kraków),
  • Level 4.0 (Wrocław),
  • DIH4Future (Poznań),
  • dih4.ai (Gdańsk),
  • DIH 5G (Warszawa).

Ośrodki realizują ministerialny program „Przemysł 4.0”, który zakładał realizację usług dla firm poprzez pilotażowe działania informacyjno-demonstracyjne, szkoleniowe i doradcze. Wówczas zgłoszenia do konkursu przesłały 42 podmioty. Za dwa lata, bazując na doświadczeniu tych ośrodków, zostaną wypracowane najlepsze standardy, które będą musiały spełniać kolejne huby – podkreślał Marcin Ociepa, który wówczas pełnił rolę wiceministra resortu rozwoju.

Oficjalnie pilotażowy program zostanie zakończony 15 listopada. W najbliższych miesiącach zastąpi go unijny projekt realizowany w ramach programu Cyfrowa Europa. W konkursie na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych aplikowało 40 ośrodków, z których Ministerstwo Rozwoju i Technologii w krajowej preselekcji wybrało 25.

Przed nami program unijny

Wnioski z kończącego się pilotażu posłużą do lepszej koordynacji działań podejmowanych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. Rekomendacje pomogą w poprawie obsługi klienta w całej sieci oraz zwiększeniu poziomu współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Uczestnicy spotkania podsumowującego dotychczasowe projekty zaznaczali, że trzeba wypracowania standardów pracy z odbiorcą końcowym, zbudowania rozwiązań ułatwiających integracje wszystkich usług oferowanych przez poszczególne huby oraz wypracowanie programów wsparcia projektów edukacyjnych służących poprawie świadomości przedsiębiorców.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na