Przejdź do treści

EDIH-y zastąpią DIH-y


Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z DIH-ami zrzeszonymi w Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych przeanalizowała pilotażowy program resortu rozwoju. Spotkanie rozpoczęła Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a w obradach uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa i Banku Światowego. Wydarzenie zostało poświęcone porównaniu założeń programu rozpoczętego przed dwoma laty ze stanem faktycznym. Tematem rozmów były także cele do realizacji w ramach programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych.

(fot. PPP)

„Cyfrowa Europa” zastąpi polski program

Przypomnijmy, że w Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych obecnie działa pięć DIH-ów, wyłonionych w konkursie w październiku 2019 roku:

  • hub4industry (Kraków),
  • Level 4.0 (Wrocław),
  • DIH4Future (Poznań),
  • dih4.ai (Gdańsk),
  • DIH 5G (Warszawa).

Ośrodki realizują ministerialny program „Przemysł 4.0”, który zakładał realizację usług dla firm poprzez pilotażowe działania informacyjno-demonstracyjne, szkoleniowe i doradcze. Wówczas zgłoszenia do konkursu przesłały 42 podmioty. Za dwa lata, bazując na doświadczeniu tych ośrodków, zostaną wypracowane najlepsze standardy, które będą musiały spełniać kolejne huby – podkreślał Marcin Ociepa, który wówczas pełnił rolę wiceministra resortu rozwoju.

Oficjalnie pilotażowy program zostanie zakończony 15 listopada. W najbliższych miesiącach zastąpi go unijny projekt realizowany w ramach programu Cyfrowa Europa. W konkursie na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych aplikowało 40 ośrodków, z których Ministerstwo Rozwoju i Technologii w krajowej preselekcji wybrało 25.

ai, analysis, artificial intelligence, automation, big data, brain, business, cg, cloud computing, communication, computer graphics, concept, creative, cyber, deep learning, digital transformation, ed
(graf. Adobe Stock)

Przed nami program unijny

Wnioski z kończącego się pilotażu posłużą do lepszej koordynacji działań podejmowanych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. Rekomendacje pomogą w poprawie obsługi klienta w całej sieci oraz zwiększeniu poziomu współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Uczestnicy spotkania podsumowującego dotychczasowe projekty zaznaczali, że trzeba wypracowania standardów pracy z odbiorcą końcowym, zbudowania rozwiązań ułatwiających integracje wszystkich usług oferowanych przez poszczególne huby oraz wypracowanie programów wsparcia projektów edukacyjnych służących poprawie świadomości przedsiębiorców.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: