Przejdź do treści

Logistyka 4.0, czyli śledzenie zasobów i pomiar overall equipment effectiveness

  • Zautomatyzowanie magazynu obniża koszty pracy, ale może równocześnie zmniejszyć jego pojemność.
  • Na czym polega asset tracking i overall equipment effectivness?
  • Możesz poprawić tylko to, co mierzysz – podkreślał w czasie dni otwartych Fabryki Przyszłości organizowanych przez hub4industry jeden z ekspertów.

Korzystanie z narzędzi służących cyfryzacji logistyki daje pełniejszy i szybszy dostęp do informacji, a ich analiza pomaga reagować na zmiany – zaznaczał wiceprezes Entra Group. Sławomir Łysik omówił wdrożenie, jakie prowadzi obecnie jego firma, polegające na przygotowaniu systemu informatycznego w magazynie gotowych wyrobów. Jak wyjaśniał menadżer, przedsiębiorstwo najpierw przeanalizowało wszystkie procesy produkcyjne i logistyczne, żeby później przygotować dla klienta dwie propozycje rozwiązań: magazyn tradycyjny lub zautomatyzowany. W pierwszym wariancie skład mieścił ponad 5000 miejsc paletowych i potrzebował 20 pracowników, w drugim pojemność spadła do około 4000 miejsc, bo automatyczna infrastruktura zajmuje więcej przestrzeni, ale dzięki użyciu układnic magazynowi do obsługi wystarczy wtedy 12 osób.

(Sławomir Łysik – fot. PPP)

Fazy cyfrowej transformacji obiegu dokumentów

Jacek Daukszewicz z ASTOR-a akcentował, że przepływ danych zwykle należy do dwóch pierwszych etapów cyfryzacji w firmach, kiedy m.in. eliminuje się arkusze kalkulacyjne bądź bazy danych, do których informacje dotąd wprowadzano ręcznie. Na końcu drogi jest kompletna cyfryzacja z big data i analizą predykcyjną. Krokiem pośrednim są otwarte systemy informatyczne:

Powinny być otwarte po to, żeby czerpać z nich dane, które staną się podstawą pełnej digitalizacji przedsiębiorstwa – tłumaczył Daukszewicz. – Podstawowe funkcje systemów to planowanie, zarządzanie produkcją, magazynem czy monitorowanie mediów. Oprogramowanie powinno nadawać się do łatwego wdrożenia i użytkowania oraz automatycznie zbierać dane i być dopasowane do strategii IT organizacji.

(Etapy cyfryzacji – graf. J. Daukszewicz)

Śledzenie zasobów

Śledzenie zasobów (ang. asset tracking), jak przekonywał Grzegorz Koblański, dyrektor operacyjny w firmie Indoorway, jest kluczowe, bo możliwość poprawy zależy od pomiarów:

Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy i dokąd zamierzamy dotrzeć oraz jaką drogę mamy do przebycia do osiągnięcia celów operacyjnych i biznesowych. Asset tracking pozwala kierownikom poprawiać zarówno wskaźniki jakościowe, jaki i finansowe – uzasadniał Koblański.

Podczas prezentacji wymienił też korzyści ze śledzenia zasobów, takie jak eliminowanie nieplanowanych przestojów związanych z brakiem surowców, poprawa wydajności pracowników przy liniach oraz podniesienie współczynnika overall equipment effectiveness, który mierzy wykorzystanie maszyn i urządzeń dzięki sprawniejszym przezbrojeniom.

(Grzegorz Koblański – fot. PPP)

Dni otwarte krakowskiego showroomu – do sierpnia

Spotkanie dotyczące logistyki 4.0 zorganizował hub4industry. Hub Innowacji Cyfrowych w najbliższych miesiącach planuje kolejne podobne wydarzenia, które będą dotyczyły cyfrowych bliźniąt, wdrażania robotów, retrofittingu i cyberbezpieczeństwa – o szczegółach piszemy tutaj. W Polsce w tej chwili poza ośrodkiem z Małopolski są jeszcze cztery Digital Innovation Hubs: w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. To tzw. one-stop-shops, czyli punkty, które kompleksowo wspierają przedsiębiorców działających w otoczeniu danego hubu.