Przejdź do treści

Niewidzialne i inteligentne kopalnie na studiach Politechniki Wrocławskiej


  • Dolnośląska uczelnia uruchamia specjalizację poświęconą nowoczesnym technologiom w górnictwie.
  • Prowadzący omówią koncepcje kopalni efektywnych, bezpiecznych i mających mały wpływ na środowisko.
  • Studenci dowiedzą się, jak pozyskiwać dane przestrzenne i poznają zagadnienia z zakresu automatyki i analityki danych.

W przyszłym roku akademickim Politechnika Wrocławska uruchomi specjalizację dotyczącą cyfrowego górnictwa. Studenci kierunku poznają trójwymiarowe modelowanie przestrzenne, zasady działania skanerów czy sterowania dronami i robotami. Nauczą się podstaw automatyki, sztucznej inteligencji i analityki danych. Prowadzący zaprezentują zagadnienia związane z najnowszymi kierunkami rozwoju sektora wydobywczego, jak e-kopalnia, gdzie maszyny i autonomiczne układy są połączone w jednym systemie, kopalnia inteligentna, czyli zakład wykorzystujący internet rzeczy do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa, a także invisible mine – koncepcja górnictwa o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Plan zajęć obejmuje technologie pozyskiwania danych przestrzennych, podstawy modelowania fizycznego dla gruntów i skał, a także komputerowo wspomagane projektowanie kopalń.

Górnictwa potrzebują OZE

Jak tłumaczy prof. Gabriela Paszkowska, prodziekan ds. ogólnych Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, wprowadzenie nauki o nowoczesnych technologiach ma zmienić wizerunek górnictwa kojarzonego z nierentownym węglem mającym negatywny wpływ na środowisko:

Górnictwo to również wydobywanie miedzi, srebra czy złota, surowców skalnych – np. bazaltu czy granitów, a także wydobycie wód termalnych. I wbrew temu, co nieraz zdarza nam się słyszeć w mediach, jest sektorem, który nie należy do przeszłości. Bez wydobycia surowców do produkcji aluminium, stali czy pierwiastków ziem rzadkich nie możemy myśleć o rozwijaniu fotowoltaiki czy farm wiatrowych, a więc o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.

Cyfryzacja na uczelniach

Podyplomowe studia poświęcone transformacji cyfrowej uruchomiła Szkoła Główna Handlowa wraz z firmą Accenture. Słuchacze kierunku uczą się tworzenia strategii cyfrowych oraz innowacyjnych produktów i usług, rozpoznawania potrzeb klientów i wykorzystywania technologii w działaniach operacyjnych przedsiębiorstwa. Z kolei wirtualne i prowadzone przez praktyków studia MBA z zakresu przemysłu 4.0 ruszyły w nowosądeckiej Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na