Przejdź do treści

Podyplomowe, wirtualne studia z przemysłu 4.0 w Nowym Sączu


  • Studia MBA z zakresu przemysłu 4.0 uruchamia nowosądecka Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University.
  • Zajęcia poprowadzą praktycy pracujący w branżach związanych z technologiami produkcyjnymi.
  • Piszemy także o innych uczelniach, które kształcą specjalistów i menadżerów przemysłu przyszłości.

Internetowe studia Master of Business Administration w zakresie przemysłu 4.0 to kierunek podyplomowy, czyli dla osób, które mają za sobą co najmniej licencjat. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków biznesu, na co dzień pracujących w branżach związanych z technologiami przemysłowymi. Spotkania zostaną zorganizowane w formule RealTime Online – studenci będą mogli na bieżąco zadawać pytania i reagować na to, co mówi wykładowca. Podczas nauki zaplanowano trzy rodzaje zjazdów: wykładowy (transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy w czasie rzeczywistym z siedziby uczelni), ćwiczeniowy (również w formie zdalnej poprzez transmisję zajęć w Cloud Academy) i zaliczeniowy (na miejscu w Nowym Sączu, w filii WSB-NLU lub na platformie Cloud Academy). Studenci mogą później w dowolnym momencie odtworzyć każdy wykład z nagrania archiwalnego.

Przemysł 4.0 na innych uczelniach

Stacjonarne studia MBA poświęcone przemysłowi 4.0 uruchomiła Politechnika Śląska. W ciągu 120 godzin zajęć studenci poznają zagadnienia dotyczące VR-u, chmury obliczeniowej czy modeli biznesowych. Uczestniczyć mogą osoby z co najmniej trzyletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Kierunki z zakresu nowoczesnego przemysłu można znaleźć także na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej czy Akademii Leona Koźmińskiego. Politechnika Krakowska i AGH otwierają natomiast laboratoria wspierające kształcenie w dziedzinach związanych z robotyką, automatyzacją oraz zarządzaniem produkcją.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na