AGH buduje laboratorium badawczo-dydaktyczne przygotowujące przyszłych pracowników 4.0

  • Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza dostała od firmy COPA-DATA sprzęt komputerowy i licencje na oprogramowanie nadzorujące procesy produkcyjne.
  • Laboratorium powstające w Centrum Energetyki ma przygotowywać studentów do pracy w nowoczesnych zakładach.
  • AGH od dwóch lat współpracuje z firmą specjalizującą się w automatyce przemysłowej.

zenon Energy Lab w zamyśle twórców tego miejsca ma pomagać inżynierom w zdobywaniu umiejętności z zakresu przemysłu 4.0, digitalizacji i smart grid. Funkcjonowanie laboratorium powinno też dawać firmie COPA-DATA nowe pomysły na digitalizację energetyki. W przyszłości planuje się połączenie jednostki ze stanowiskiem badawczym, które powstaje w ramach projektu Renewable Energy and Load Flexibility in Small Industry. To przedsięwzięcie nastawione na testowanie rozwiązań z zakresu procesów przemysłowych we wspomnianym sektorze.

(fot. Getty Images)

System

Współpraca uczelni i przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 2018 roku. AGH przystąpiła wtedy do programu partnerskiego firmy powołanego w 2011 z myślą o kooperacji z ośrodkami naukowymi i innymi spółkami. Tomasz Papaj z COPA-DATA podkreśla, że w nowym laboratorium studenci mogą nauczyć się obsługi systemu przemysłowego wdrażanego w wielu firmach. Oprogramowanie zenon jest platformą do wizualizacji procesów produkcyjnych i ich nadzorowania. Wykorzystuje się je do nadzorowania farm wiatrowych i fotowoltaicznych czy w klastrach energii. Jak przyznaje prof. Andrzej Bień z AGH, stanowiska dydaktyczne dadzą studentom dostęp do technologii i wiedzy przydatnej w nowoczesnych zakładach, przyszłych miejscach pracy dzisiejszych studentów.

(Prof. Andrzej Bień i dyrektor Tomasz Papaj – fot. COPA-DATA)

Producent

COPA-DATA została założona w Austrii w 1987 roku przez Thomasa Punzenbergera. Działa w branżach produkcyjnej i energetycznej, specjalizując się w automatyzacji procesu nadzoru i optymalizacji wykorzystania maszyn. Ma na świecie 11 biur (w tym od 2010 roku w Krakowie), zatrudnia 270 pracowników i współpracuje z 240 firmami partnerskimi. Firma zainstalowała swoje systemy w 135 tysiącach lokalizacji, do jej klientów należą m.in. Tymbark, Górażdże Cement i Instytut Lotnictwa. Poza AGH spółka współdziała jeszcze z Politechniką Krakowską i Śląską.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór