Przejdź do treści

Inicjatywa dla JST, które chcą projektować innowacyjne usługi dla firm


  • Podczas 4-miesięcznego programu, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego poznają zagadnienia projektowania usług, myślenia projektowego oraz promocji produktów.
  • Zespoły uczestniczące w gov_LAB pracują nad rzeczywistymi wyzwaniami administracji samorządowej.
  • Zgłoszenia można przesyłać do 7 listopada.

gov_LAB jest programem edukacyjnym dla administracji samorządowej. Uczestnicy, w zespołach złożonych z 5-10 osób, zyskają wiedzę i kompetencje potrzebne do projektowania nowoczesnych usługi i programów dla firm. Grupy wezmą udział w szkoleniach i warsztatach, podczas których poznają metodykę service design, związaną z opracowywaniem usług skoncentrowanych na potrzebach użytkownika, a także zagadnienia design thinkingu – procesu kreatywnego rozwiązywania problemów. Organizatorzy kładą nacisk na praktyczne stosowanie metod, w związku z czym zespoły zakończą 4-miesięczny program z gotową koncepcją projektu dla przedsiębiorców.

Szczegóły

Prowadzący spotkania omówią kwestie doświadczeń użytkownika (user experience), projektowania w zmieniającej się rzeczywistości oraz promocji usług. Grupy, po zakończeniu cyklu warsztatów i zjazdów edukacyjnych, wezmą udział w tzw. Demo Day, czyli wydarzeniu, podczas którego zaprezentują wyniki swoich działań. W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju, ich związki, a także stowarzyszenia, których JST są częścią. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski do 7 listopada, następnie wyłoni 3 zespoły. Szczegółowe informacje są w serwisie Agencji.

Konkurs na cyfryzację gmin

18 października rozpocznie się nabór wniosków w programie „Cyfrowa Gmina” przygotowanym dla wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich). Dzięki grantom w wysokości od 100 tysięcy do 2 milionów złotych, będzie można sfinansować m.in. zakup sprzętu IT dla szkół, szkoleń dla pracowników urzędów, oprogramowania czy licencji potrzebnych do realizacji e-usług, a także działania mające na celu ochronę systemów IT. Jednostki, które dostaną pieniądze, będą musiały przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na