Przejdź do treści

Miliard złotych na cyfryzację gmin


  • O dofinansowanie od mogą wnioskować wszystkie wspólnoty samorządowe w Polsce – miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie.
  • Maksymalna wysokość pojedynczego grantu to 2 miliony złotych.
  • Nabór wniosków rozpocznie się 18 października.
  • Warunkiem udziału jest przeprowadzenie diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie gminy w Polsce mogą dostać dofinansowanie w wysokości od 100 tysięcy złotych do nawet 2 milionów złotych w programie „Cyfrowa gmina”. Kwota będzie zależna od liczby mieszkańców oraz zamożności jednostki. Wnioski będą przyjmowane od 18 października – udział nie wymaga wkładu własnego. Projekt realizowany jest z uwagi na konieczność zwiększenia poziomu cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego:

Wykluczenie cyfrowe w szczególności dotyka mniej zamożne gminy. Dlatego zaproponowany przez nas mechanizm ma charakter „cyfrowej subwencji”, która w większym stopniu pomaga mniej zamożnym samorządom – stwierdził minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji. Dofinansowanie pochodzi z funduszy unijnych. Organizatorem konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), partnerem – Politechnika Łódzka.

Warunki udziału w programie

Zgodnie z zapowiedziami Cieszyńskiego, cała procedura (zarówno nabór wniosków jak i późniejsze rozliczenie) będzie w pełni elektroniczna, a dzięki grantom będzie można sfinansować wydatki poniesione od lutego 2020 roku. W ramach projektu wsparcie będzie udzielane w czterech obszarach:

  • Cyfryzacji biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (bez placówek ochrony zdrowia) np. poprzez zakup sprzętu, oprogramowania.
  • Zakupu sprzętu IT dla: szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
  • Sfinansowania szkoleń dla pracowników urzędów związanych z cyberbezpieczeństwem (w tym zaawansowanych usług cyfrowych).
  • Działań związanych z budową elementów cyberzabezpieczeń systemów informatycznych jednostek samorządu terytorialnego.

Procedury są uproszczone, uruchomiliśmy system wsparcia dla wnioskodawców, a warunki konkursu są elastyczne po to, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby gmin – dodaje Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora wniosków.

Warunek konieczny udziału w projekcie

Korzystanie z programu wymaga sfinansowania diagnozy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, której wyniki będą przekazywane do NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy). Obowiązkowe badanie ma przyczynić się do poprawy wiedzy instytucji centralnych odnośnie stanu zabezpieczeń jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju. Zdaniem pełnomocnika rządu ds. cyfryzacji, taki krok pozwoli na poznanie sytuacji w odniesieniu do każdej gminy – To będzie milowy krok w celu zapewnienia bezpieczeństwa samorządom, które na co dzień zapewniają usługi publiczne Polakom – stwierdził. Regulamin, wzór wniosku i umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na