Przejdź do treści

Ekofabryki w przemyśle 4.0 i Europejskim Zielonym Ładzie


  • Transformacja zakładów w kierunku nowoczesnej wytwórczości obejmuje m.in. lepsze wykorzystanie surowców i zmniejszenie zanieczyszczeń.
  • Gospodarka obiegu zamkniętego jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu dążącego do neutralności klimatycznej UE.
  • Strategia Komisji Europejskiej zakłada m.in. skrócenie łańcuchów dostaw, stosowanie odnawialnych źródeł energii czy upowszechnienie elektromobilności.
  • Rozpoczynamy cykl cotygodniowych publikacji, w którym szczegółowo omówimy założenia inicjatywy Komisji Europejskiej.

Uwzględnienie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, czyli pełne wykorzystanie surowców i dążenie do zeroemisyjności, to jeden z siedmiu etapów transformacji przedsiębiorstw w kierunku przemysłu 4.0 wymienionych przez Europejskie Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji. Przedsiębiorcy wprowadzający te założenia dążą do maksymalnej efektywności energetycznej, ograniczają straty w procesach produkcyjnych i ulepszają gospodarkę odpadami, żeby w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczać środowisko. Neutralna dla klimatu GOZ jest też jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu – unijnej strategii rozwoju gospodarczego. Głównym celem polityki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Recykling i upcykling

Jak zauważa Aneta Skubida, ekspertka fundacji Green Dealers, Europejski Zielony Ład wiąże się z systemową zmianą tego co, jak i gdzie produkujemy, a nie z powstaniem fabryk wytwarzających części siłowni wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych:

Green Deal to przede wszystkim skrócenie łańcuchów dostaw i postawienie na rodzimą produkcję zamiast uzależnienia importu z odległych krajów, takich jak Chiny. Częściami strategii są recykling, czyli obróbka w celu ponownego użytku oraz upcykling, który polega na podnoszeniu wartości produktu przez jego przerobienie. To także inteligentne specjalizacje regionów, w tym działania z zakresu przemysłu 4.0 i radykalne obniżenie emisyjności zakładów produkcyjnych.

Czyste środowisko

Unijne przedsięwzięcie zakłada rezygnację z energii wytwarzanej za pomocą spalania węgla i postawienie na odnawialne źródła. Ważne jest zmniejszenie strat ciepła poprzez docieplanie budynków i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, tj. sytuacji, w której gospodarstw domowych nie stać na oświetlanie, ogrzewanie czy gotowanie. Ochrona ekosystemu i bioróżnorodności to kolejne części strategii związane m.in. z rozszerzeniem terenów objętych programem Natura 2000. Dużą wagę Europejski Zielony Ład przywiązuje do środowiska bez zanieczyszczeń i toksyn. Dokument zakłada zmianę przepisów dotyczących zanieczyszczeń produkowanych przez instalacje przemysłowe oraz opracowanie planu ochrony przed wypadkami w sektorze produkcyjnym.

Zielony transport i rolnictwo

Komisja Europejska będzie motywowała przedsiębiorstwa do tworzenia produktów z dłuższym niż dotychczas terminem przydatności. Chce też przenieść znaczną część transportu z dróg na tory i śródlądowe drogi wodne oraz zwiększyć liczbę stacji ładownia pojazdów elektrycznych oraz wprowadzić zmiany w regulacjach dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji silników spalinowych. Z kolei w dziedzinie rolnictwa KE stawia m.in. na rolnictwo precyzyjne, uprawy organiczne, agroekologię, agroleśnictwo, unikanie chemicznych pestycydów i nawozów czy polepszanie warunków przetrzymywania zwierząt hodowlanych.


Równocześnie kierunek Zielonego Ładu stanowi jeden ze strategicznych obszarów działania Platformy Przemysłu Przyszłości. Cykl „Green Deal” będziemy kontynuowali w najbliższych miesiącach w każdy czwartek. Chcemy w jego ramach krok po kroku wyjaśniać założenia EZŁ i opisywać ich przełożenie na przemysłową oraz biznesową praktykę.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na