Pokazowa fabryka przyszłości już działa

  • Showroom zakładu przemysłowego od dziś pomaga firmom w zdobywaniu kompetencji z zakresu przemysłu 4.0.
  • Na miejscu działają m.in.: prywatna sieć 5G i roboty układające towary.
  • Relacjonujemy oficjalne otwarcie pokazowej fabryki przyszłości przygotowanej przez hub4industry – krakowski Hub Innowacji Cyfrowych.

Daniel Kessler, kierownik zespołu ds. cyfryzacji przemysłu w krakowskim DIH-u opowiedział o zadaniu pokazowej fabryki przyszłości:

Chcemy zwiększać kompetencje i skupić się na dystrybucji wiedzy. W showroomie planujemy naukę przez praktykę – to nie jest wystawa, tylko przestrzeń, w której urządzenia działają i można sprawdzić zarówno ich skuteczność, jak i wartość, jaką mogą wnieść do firmy. Nie chodzi o pojedyncze technologie, tylko o możliwości współpracy pomiędzy nimi i umiejętności wyciągania wniosków ze zbieranych danych – zaznaczył.
Według Kesslera istotna jest również nauka przez naśladownictwo, dlatego hub4industry chce towarzyszyć polskim przedsiębiorcom w wyjazdach do fabryk, które już korzystają z rozwiązań p4.0. Zapowiedział również szkolenia z analizy danych i konsultacje pomagające dopasować technologie do potrzeb danego zakładu. Dariusz Biega z ASTOR-a opowiedział, co można zobaczyć, odwiedzając pokazową fabrykę:

Wizyta jest okazją do zobaczenia rozwiązań, których potrzebują firmy produkcyjne, czyli zrobotyzowanej paletyzacji, łatwego programowania maszyn przemysłowych czy automatyzacji manualnych czynności – wyjaśnił Biega.

Natomiast Wojciech Pawlak z hubu technologicznego hub:raum opowiedział o mniej widocznym elemencie – infrastrukturze prywatnej i wydzielonej sieci 5G wykorzystywanej w komunikacji maszyn i urządzeń.

(fot. hub4industry)

Konieczne jest wsparcie małych i średnich firm

Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego, Wojciech Przybylski, zaznaczył, że przemysł 4.0 nie jest przyszłością, tylko teraźniejszością polskich firm, bo na co dzień konkurują z przedsiębiorstwami globalnymi, które wdrożenia mają dawno za sobą. Z kolei Andrzej Soldaty, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości podkreślił rolę MŚP:

W wielu państwach małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo duży udział w PKB, jednak nierzadko trudno im wyjść poza przyjęty schemat działalności. Dlatego pozostawienie przedsiębiorców w złudnym, bo mogącym zniknąć w każdej chwili poczuciu komfortu, grozi katastrofą gospodarczą – tłumaczył.
Zdaniem Soldatego, wsparcie przedsiębiorców jest możliwe dzięki budowaniu ekosystemu przemysłu 4.0 obejmującego wszystkich uczestników rynku.

(fot. hub4industry)

Robotyzację wymusza rynek, a nowe przepisy mogą pomóc

Bartosz Józefowski, wicedyrektor KPT i szef zespołu Digital Innovation Hub, w czasie dyskusji z przedstawicielami T-Mobile oraz ASTOR-a, Marcinem Plucińskim i Andrzejem Garbackim, wskazywał, że nieduża liczba robotów w polskich zakładach przemysłowych wynika z tego, że dotąd nie mieliśmy do czynienia z presją rynku – było wystarczająco dużo rąk do pracy. Garbacki wspomniał o konieczności zmian wynikającej z niskiej rentowności firm spowodowanej wzrostem kosztów i wymagającą konkurencją. Rozmówcy zgodzili się, że pomocne w prowadzeniu transformacji są nowe regulacje, takie jak ulga na robotyzację.

Relację z pokazu maszyn krakowskiego showroomu można znaleźć tutaj.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór