Przejdź do treści

Najwięcej na B+R wydają przedsiębiorcy


  • Prace z obszaru R&D prowadzi lub finansuje 6381 polskich firm i instytucji.
  • Udział firm w nakładach wynosi 62,8%, tj. ponad 20 miliardów złotych.
  • Główny Urząd Statystyczny podsumował działalność badawczo-rozwojową w 2020 roku.

32,4 miliarda złotych wyniosły krajowe nakłady na prace B+R w 2020 roku, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do 2019 roku (30,3 mld zł). Relacja wydatków do produktu krajowego brutto zwiększyła się o 0,07 p.p. – z 1,32% do 1,39%. W tym czasie pojawiło się 518 nowych podmiotów, które prowadzą bądź finansują działalność B+R. 5178 organizacji zaangażowanych w badania i rozwój zatrudnia mniej niż 250 osób. Większą liczbę pracowników mają 1203 podmioty, przy czym ich wydatki stanowią 3/4 sumy krajowych inwestycji. W dużych firmach i instytucjach pracuje prawie 80% wszystkich osób zajmujących się aktywnościami w obszarze R&D. W działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z klasyfikacją OECD, wyróżnia się 6 podstawowych dziedzin. Największe wydatki w naszym kraju są ponoszone na projekty z zakresu nauk inżynieryjnych i technicznych, przyrodniczych oraz nauk medycznych i o zdrowiu.

Podział na sektory

Jak dowiadujemy się z publikacji GUS-u, przedsiębiorstwa w 2020 roku wydały 20,4 miliarda złotych na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, czyli 62,8% sumy nakładów krajowych. 11,3 miliarda złotych to kwota inwestycji sektora szkolnictwa wyższego, w który wliczają się instytuty badawcze, ośrodki, stacje doświadczalne i kliniki zajmujące się R&D oraz zarządzane lub kontrolowane przez uczelnie. 639,1 miliona złotych przeznaczyły instytucje rządowe, głównie jednostki administracji publicznej, a prywatne instytucje niekomercyjne – 79,4 miliona złotych. 84,2% wszystkich wydatków stanowiły nakłady bieżące ponoszone m.in. na wypłaty, urządzenia zużywane w ciągu roku czy czynsze. Natomiast 15,8% to tzw. nakłady inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych.

Wydatki w Unii Europejskiej

Według danych zebranych przez Eurostat, w 2020 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej wydały na prace badawczo-rozwojowe w sumie 311 miliardów euro. Intensywność wydatków obliczonych jako odsetek PKB wyniosła we Wspólnocie 2,3%. Najwyższą odnotowały Belgia i Szwecja (po 3,5%), Austria (3,2%) i Niemcy (3,1%). Na przeciwnym końcu zestawienia znalazły się: Rumunia, Malta, Łotwa, Cypr, Bułgaria i Słowacja – żadne z tych państw nie przekroczyło 1% PKB. Podobnie jak w Polsce, w Unii Europejskiej najwięcej wydają przedsiębiorcy, którzy ponieśli dwie trzecie nakładów. 22% stanowi udział szkolnictwa wyższego, z kolei 12% – sektora rządowego.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na