Przejdź do treści

Targi pracy dla obecnych i przyszłych doktorantów


  • Zaproszeni eksperci omówią kwestię współpracy biznesu z nauką.
  • Uczestnicy poznają m.in. szczegóły dotyczące doktoratów wdrożeniowych.
  • W czasie wydarzenia swoją działalność przedstawią przedsiębiorstwa z branży ICT i energetycznej.
  • Targi Work & Science Forum organizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów potrwają od 27 do 29 maja.

Podczas paneli dyskusyjnych specjaliści porozmawiają o pracach wdrożeniowych, wykorzystaniu nauk humanistycznych w biznesie czy współdziałaniu uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Odwiedzający Work & Science Forum poznają perspektywy współpracy działów B+R firm ze środowiskiem akademickim, wpływ mobilności międzynarodowej na karierę oraz naukowe innowacje na rzecz ochrony zasobów naturalnych. Propozycje pracy przedstawią firmy, które stawiają na badania i rozwój m.in. w dziedzinie medycyny (np. Polpharma i Bionicum), biotechnologii (Mabion i Ryvu Therapeutics), przedsiębiorstwa technologiczne (Optimus i Infinity Group) oraz motoryzacyjne (Nexteer Automotive). Swoją działalność zaprezentują również duże organizacje, jak Procter & Gamble czy PKN Orlen.

Terminy i zapisy

Celem Work & Science Forum jest pokazanie, jak doświadczenie zbierane podczas doktoratu może przełożyć się na możliwości znalezienia dobrej oferty pracy w prywatnych przedsiębiorstwach. Inicjatorzy wydarzenia zaprezentują potencjalne drogi rozwoju młodych naukowców oraz zalety doktoratów wdrożeniowych. Planują także poruszyć kwestię nieefektywnej współpracy uczelni z firmami w zakresie badań i rozwoju. Forum, prowadzone w modelu hybrydowym, potrwa od 27 do 29 maja. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zorganizowała je z myślą o absolwentach kierunków szkół wyższych zainteresowanych dalszą karierą naukową, a także doktorantach i kandydatach do szkół doktorskich. Zainteresowni mogą zgłaszać chęć udziału w serwisie wsforum.pl. Patronami są m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Platforma Przemysłu Przyszłości.

Prawie 34 tysięcy przyszłych doktorów

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w poprzednim roku akademickim (2019/20) na studiach doktoranckich kształciło się prawie 30 tysięcy osób (z czego 16,5 tysiąca to kobiety), a w szkołach doktorskich – 3,8 tysięcy osób (w tym przypadku kobiety stanowiły 50%). Rozróżnienie na szkoły i studia wynika z nowego trybu kształcenia doktorantów, który rozpoczął się w roku 2019/20. Nowo przyjęci naukowcy uczą się w szkołach doktorskich, a osoby idące jeszcze starym trybem kształcenia – na studiach doktoranckich. Dane GUS pokazują, że na studiach doktoranckich stypendia otrzymywało 6,4 tysiąca osób, w szkołach doktorskich korzystają z nich wszyscy słuchacze.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na