Wkrótce poznamy operatora programu Strefa Pomysłodawcy

  • Strefa Pomysłodawcy to projekt skierowany do polskich innowatorów.
  • Twórcy rozwiązań otrzymają wsparcie we wprowadzaniu w życie swoich wynalazków.
  • Powstanie miejsce, w którym autorzy pomysłów będą mogli skorzystać z infrastruktury i doradztwa oraz przetestować innowacje przed wprowadzeniem ich na rynek.
  • Dodatkową pomoc oferuje Urząd Patentowy RP, który uruchomił tzw. szybką ścieżkę zgłaszania wniosków o ochronę własności intelektualnej.
In Technology Research Facility: Chief Engineer Stands in the Middle of the Lab and Uses Tablet Computer. Team of Industrial Engineers, Developers Work on Engine Design Use Digital Whiteboard and Computers

Strefa Pomysłodawcy będzie przestrzenią dla innowatorów, która umożliwi im eksperymentowanie, doświadczenia, testowanie, ale także zdobycie wiedzy i inspiracji. Dzięki temu przedsiębiorcy sprawdzą, jakie ich pomysł ma możliwości technologiczne i biznesowe. Ważną funkcją Strefy stanie się możliwość sieciowania oraz „szyte na miarę” doradztwo ekspertów. Jak tłumaczy wicepremier Jarosław Gowin, takie działania powinny zwiększać potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw:

Pomysły często nie wychodzą poza fazę koncepcyjną, bo firmy nie mają pieniędzy i odpowiednich narzędzi, by je prowadzić. Stworzenie Strefy Pomysłodawcy to wyjście naprzeciwko tym problemom. Wkrótce zostanie ogłoszony operator programu, a pilotaż potrwa do połowy 2023 roku – wyjaśnia minister rozwoju, pracy i technologii.

W tej chwili aplikacje 12 kandydatów na operatora programu są oceniane merytorycznie. Proces zakończy się 14 maja, a w drugiej połowie miesiąca zostanie podpisana umowa ze zwycięzcą postępowania.

inżynier pracujący w zestawie VR
(fot. Getty Images)

Szybka ścieżka patentowa

Ułatwienia dla innowatorów wprowadza też Urząd Patentowy RP, który uruchamia tzw. szybką ścieżkę zgłaszania wniosków o objęcie ochroną wynalazków, znaków graficznych czy wzorów przemysłowych. Aby z niej skorzystać, wystarczy wypełnić jeden z interaktywnych formularzy znajdujących się na stronie urzędu. Są tam wyjaśnienia dotyczące zadawanych pytań, system sam wyliczy opłatę za złożenie wniosku. Prezes Urzędu Patentowego RP, Edyta Demby-Siwek, przewiduje, że po pandemii wiele marek będzie musiało przeprowadzić rebranding uwzględniający nowe kanały komunikacji z klientami:

Dlatego wprowadzamy nowe rodzaje znaków towarowych, m.in. dźwiękowe, multimedialne i ruchome. Urząd Patentowy rozwija również bazę wiedzy dla osób zainteresowanych ochroną własności intelektualnej, na stronie instytucji jest np. 10-godzinny kurs e-learningowy. Oprócz tego prowadzimy dyżury specjalistów, którzy są do dyspozycji zainteresowanych we wtorki w warszawskim Cambridge Innovation Center – uzupełnia Edyta Demby-Siwek.

(fot. Getty Images)

Intelektualny audyt

Urząd Patentowy uruchamia jeszcze projekt „Własność intelektualna w twojej firmie”. Do przedsiębiorstw, które będą chciały wziąć w nim udział, przyjdą wyznaczeni przez UPRP specjaliści i podpowiedzą, jak wykorzystywać narzędzia i sposoby ochrony własności intelektualnej. Poszukają ponadto luk w systemie ochrony patentowej oraz podsuną rozwiązania dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy, oszacują ich koszt i poszukają programów, z których można je sfinansować. Usługa ma kosztować około 4000 złotych, ale dofinansowanie unijne pokryje 90 lub 95% tej kwoty.

Plan dla Pracy i Rozwoju

Opisane rozwiązania stanowią część Planu dla Pracy i Rozwoju. Jego trzy kluczowe obszary to „Bezpośrednia pomoc”, czyli system wsparcia finansowego i merytorycznego dla przedsiębiorstw, „Nowy kierunek” dla osób i przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć działalność w nowej branży oraz „Impuls rozwojowy” związany z pomocą dla firm odbudowujących się po pandemii. W skład Planu wchodzą jeszcze: Polityka Przemysłowa Polski, Polska Strefa Inwestycji, promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, wsparcie dla branży kosmicznej oraz granty na wdrożenie kompleksowej transformacji w kierunku przemysłu 4.0.