Przejdź do treści

Wkrótce poznamy operatora programu Strefa Pomysłodawcy


  • Strefa Pomysłodawcy to projekt skierowany do polskich innowatorów.
  • Twórcy rozwiązań otrzymają wsparcie we wprowadzaniu w życie swoich wynalazków.
  • Powstanie miejsce, w którym autorzy pomysłów będą mogli skorzystać z infrastruktury i doradztwa oraz przetestować innowacje przed wprowadzeniem ich na rynek.
  • Dodatkową pomoc oferuje Urząd Patentowy RP, który uruchomił tzw. szybką ścieżkę zgłaszania wniosków o ochronę własności intelektualnej.

Strefa Pomysłodawcy będzie przestrzenią dla innowatorów, która umożliwi im eksperymentowanie, doświadczenia, testowanie, ale także zdobycie wiedzy i inspiracji. Dzięki temu przedsiębiorcy sprawdzą, jakie ich pomysł ma możliwości technologiczne i biznesowe. Ważną funkcją Strefy stanie się możliwość sieciowania oraz „szyte na miarę” doradztwo ekspertów. Jak tłumaczy wicepremier Jarosław Gowin, takie działania powinny zwiększać potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw:

Pomysły często nie wychodzą poza fazę koncepcyjną, bo firmy nie mają pieniędzy i odpowiednich narzędzi, by je prowadzić. Stworzenie Strefy Pomysłodawcy to wyjście naprzeciwko tym problemom. Wkrótce zostanie ogłoszony operator programu, a pilotaż potrwa do połowy 2023 roku – wyjaśnia minister rozwoju, pracy i technologii.

W tej chwili aplikacje 12 kandydatów na operatora programu są oceniane merytorycznie. Proces zakończy się 14 maja, a w drugiej połowie miesiąca zostanie podpisana umowa ze zwycięzcą postępowania.

Szybka ścieżka patentowa

Ułatwienia dla innowatorów wprowadza też Urząd Patentowy RP, który uruchamia tzw. szybką ścieżkę zgłaszania wniosków o objęcie ochroną wynalazków, znaków graficznych czy wzorów przemysłowych. Aby z niej skorzystać, wystarczy wypełnić jeden z interaktywnych formularzy znajdujących się na stronie urzędu. Są tam wyjaśnienia dotyczące zadawanych pytań, system sam wyliczy opłatę za złożenie wniosku. Prezes Urzędu Patentowego RP, Edyta Demby-Siwek, przewiduje, że po pandemii wiele marek będzie musiało przeprowadzić rebranding uwzględniający nowe kanały komunikacji z klientami:

Dlatego wprowadzamy nowe rodzaje znaków towarowych, m.in. dźwiękowe, multimedialne i ruchome. Urząd Patentowy rozwija również bazę wiedzy dla osób zainteresowanych ochroną własności intelektualnej, na stronie instytucji jest np. 10-godzinny kurs e-learningowy. Oprócz tego prowadzimy dyżury specjalistów, którzy są do dyspozycji zainteresowanych we wtorki w warszawskim Cambridge Innovation Center – uzupełnia Edyta Demby-Siwek.

Intelektualny audyt

Urząd Patentowy uruchamia jeszcze projekt „Własność intelektualna w twojej firmie”. Do przedsiębiorstw, które będą chciały wziąć w nim udział, przyjdą wyznaczeni przez UPRP specjaliści i podpowiedzą, jak wykorzystywać narzędzia i sposoby ochrony własności intelektualnej. Poszukają ponadto luk w systemie ochrony patentowej oraz podsuną rozwiązania dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy, oszacują ich koszt i poszukają programów, z których można je sfinansować. Usługa ma kosztować około 4000 złotych, ale dofinansowanie unijne pokryje 90 lub 95% tej kwoty.

Plan dla Pracy i Rozwoju

Opisane rozwiązania stanowią część Planu dla Pracy i Rozwoju. Jego trzy kluczowe obszary to „Bezpośrednia pomoc”, czyli system wsparcia finansowego i merytorycznego dla przedsiębiorstw, „Nowy kierunek” dla osób i przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć działalność w nowej branży oraz „Impuls rozwojowy” związany z pomocą dla firm odbudowujących się po pandemii. W skład Planu wchodzą jeszcze: Polityka Przemysłowa Polski, Polska Strefa Inwestycji, promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, wsparcie dla branży kosmicznej oraz granty na wdrożenie kompleksowej transformacji w kierunku przemysłu 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na