Przejdź do treści

Co firmom, które są w trudnej sytuacji, proponuje „Plan dla Pracy i Rozwoju”?


  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało zestaw mechanizmów, które mają pomóc przedsiębiorcom przeżywającym problemy z powodu pandemii.
  • Rządowe działania dotyczą wsparcia firm dotkniętych kryzysem, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorstw.
  • W pakietach zawartych w „Planie” są m.in. pożyczki, kredyty, granty, konkursy i szkolenia.
  • Omawiamy całość inicjatywy pomocowej, a w kolejnych tygodniach skupimy się w portalu na przybliżeniu poszczególnych elementów wsparcia.

Resort przygotował 3 zestawy dla przedsiębiorców, których działalność ucierpiała z powodu pandemii, dla firm planujących ulepszanie produktów i procesów, a także dla osób, które dopiero planują uruchomić własny biznes. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin, zaznacza, że program ma za zadanie zwiększyć przewidywalność prowadzenia firmy w Polsce:

Nasz plan koncentruje się na pracy i rozwoju. Na pracy, bo w czasach kryzysu przede wszystkim musimy zapewnić byt rodzinom i przetrwanie firmom, a na rozwoju, ponieważ kryzys i pandemia kiedyś miną i dlatego już teraz musimy myśleć o przyszłości, o jak najszybszym powrocie naszej gospodarki na ścieżkę wzrostu – argumentuje wicepremier.

„Bezpośrednia pomoc”

Pierwszy z pakietów „Planu dla Pracy i Rozwoju” jest skierowany do przedsiębiorców borykających się ze skutkami pandemii. W ramach „Bezpośredniej pomocy” firmy mogą skorzystać z mechanizmów 3 Tarcz: Antykryzysowej, Finansowej i Branżowej. Zakres pomocy obejmuje pożyczki, kredyty, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności i wynagrodzeń pracowników, jak również zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto w ochronie miejsc pracy pomoże Krajowy Fundusz Szkoleniowy, proponujący dopłaty do kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w zakładach, które musiały ograniczyć swoją działalność z powodu COVID-19. Mali i średni przedsiębiorcy mają z kolei szansę wziąć udział w szkoleniach dotyczących marketingu, finansów i prawa oraz kompetencji potrzebnych w prowadzeniu firmy. Kursy organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Akademii PARP.

„Nowy kierunek”

Pakiet “Nowy kierunek” to nisko oprocentowane pożyczki lub jednorazowe wsparcie wynoszące 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomysłodawcy uwzględnili też potrzeby przedsiębiorstw mających długotrwałe problemy. Dzięki tzw. Polityce Nowej Szansy, z budżetem wynoszącym co najmniej 120 milionów złotych rocznie (10-letni okres), można skorzystać z pomocy udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji firm. “Nowy kierunek” pozwala zatrudnić specjalistów z innych krajów, jeśli w Polsce trudno znaleźć pracownika z odpowiednimi kompetencjami. Jednym z mechanizmów jest tu program “Poland. Business Harbour” dla firm IT z Białorusi, które chciałyby rozpocząć działalność w Polsce.

„Impuls rozwojowy”

Trzeci element planu Ministerstwa Rozwoju stanowi “Impuls rozwojowy”, który ma stymulować inwestycje i procesy modernizacyjne przedsiębiorstw. Równocześnie powstaje Biała Księga Rozwoju Przemysłu, pomyślana jako opracowanie pomagające stworzyć założenia projektu Polityki Przemysłowej Polski (dokument powinien być gotowy w drugim kwartale roku). Gotowe są już mechanizmy wsparcia innowacji, takie jak konkursy “Badania na rynek” i “Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”, dofinansowanie startupów, które zakończyły proces akceleracji, czy pomoc w organizowaniu międzynarodowej promocji produktów polskich przedsiębiorstw. Żeby ułatwić firmom prowadzenie działalności, urzędnicy opracowali też zmiany skracające i upraszczające procedury Prawa Zamówień Publicznych.

W kolejne środy będziemy w Platformie Przemysłu Przyszłości szczegółowo i praktycznie opisywali elementy “Planu dla Pracy i Rozwoju”. Najważniejsze założenia i propozycje pomocy dla firm pojawią się też na naszych profilach społecznościowych na LinkedInie, Twitterze i Facebooku. Aktualne informacje o etapie wdrażania i realizacji wszystkich mechanizmów wsparcia są dostępne w serwisie LiczaSieKonkrety.gov.pl.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na