Przejdź do treści

10 milionów złotych na międzynarodowe projekty B+R – trwa nabór wniosków


  • Inicjatywa jest skierowana do firm, jednostek badawczych i konsorcjów.
  • Warunkiem udziału jest zaangażowanie w projekt co najmniej jednego partnera z zagranicy.
  • Zakres tematyczny określają Krajowe Inteligentne Specjalizacje – to m.in. automatyzacja procesów technologicznych, GOZ i inteligentne budownictwo.
  • Wnioski są przyjmowane do 30 listopada.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje zgłoszenia do konkursu w ramach programu INNOGLOBO, który skupia się na ułatwieniu polskim organizacjom nawiązywania współpracy z zagranicznymi partnerami w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Celem jest kooperacja z podmiotami z państw, z którymi nasz kraj utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje cyklicznych konkursów dwustronnych. To znaczy, że przedsięwzięcie nie obejmuje współdziałania z Chinami, Izraelem, Luksemburgiem, Niemcami czy Turcją.

Zasady

W konkursie mogą wziąć udział firmy, organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, oraz ich konsorcja. Pieniądze z dofinansowania trzeba przeznaczyć na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych m.in. w obszarze innowacyjnych technologii i procesów wytwórczych, zrównoważonej energetyki czy gospodarki o obiegu zamkniętym. Pełen zakres tematyczny odzwierciedlają Krajowe Inteligentne Specjalizacje, szczegółowo opisane w serwisie smart.gov.pl. Zgłoszenia projektów angażujących przynajmniej jednego partnera zagranicznego są przyjmowane do 30 listopada, natomiast rozstrzygnięcie jest zaplanowane na drugi kwartał przyszłego roku. Po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych wnioski zostaną ocenione pod kątem naukowo-technicznym. Na finansowanie pomysłów organizator przeznaczył 10 milionów złotych.

Finansowanie projektów rozwojowych

Oprócz naboru w programie INNOGLOBO, NCBR prowadzi przedsięwzięcie, w ramach którego można zdobyć pieniądze na projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. W puli jest 20 milionów złotych, zgłoszenia są przyjmowane do 27 października. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła 550 tysięcy złotych dla przedsiębiorstw, które przystąpią do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Celem Agencji jest zachęcanie firm do szerszego korzystania z potencjału osób zatrudnionych oraz podejmowania działań umożliwiających pracownikom zgłaszanie pomysłów dotyczących usprawniania procesów czy wprowadzania zmian w organizacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na