Przejdź do treści

20 mln zł na projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki


  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór projektów do konkursu w ramach programu GOSPOSTRATEG. Pula nagród to 20 milionów złotych – do rozdysponowania na projekty realizowane w dwóch kategoriach. Nowa edycja skupi się wokół badań związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Zgłoszenia można przesyłać od 1 września do 27 października.

Morska energetyka wiatrowa

W ramach zagadnienia badawczego „Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej” zostanie wyłoniony projekt zakładający maksymalizację udziału producentów z Polski w krajowym sektorze przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. Chodzi o osiągnięcie poziomu co najmniej 50% w 2030 r.

Postaw na fotowoltaikę

Druga kategoria: „Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki” – odnosi się do projektów mających na celu stworzenie modelu zarzadzania programem rozwoju tej technologii. Proces powinien dotyczyć produkcji energii, dystrybucji, magazynowania oraz mocy produkcyjnych lokalnego łańcucha dostaw. NCBR będzie brało również pod uwagę wsparcie dla projektów promujących innowacyjne rozwiązania i wkład krajowych inicjatyw (w tym również produkcję komponentów). Instytucji zależy na wzmocnieniu społecznej świadomości energetycznej i ekologicznej, na tworzeniu nowych zawodów oraz budowaniu kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Fundusze dla najlepszych inicjatyw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 20 mln zł na nagrody dla konsorcjów składających się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Zgodnie z wymaganiami organizatorów, konsorcjum może składać się maksymalnie z 5 podmiotów. Zgłoszone projekty powinny uwzględniać badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe (które są warunkiem obowiązkowym). Dofinansowanie obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych na realizację prac z zastrzeżeniem, że projekt może być realizowany wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej. Kryteria oceny, sposób składania wniosków oraz zasady konkursu znajdują się na stronie organizatora.

Złoty czas energii ze słońca?

NCBR podkreśla, że fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią wytwarzania energii w ramach OZE. Jej moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym w II kwartale 2021 r. przekroczyła 4,5 GW. Jak zauważają organizatorzy, uzasadniając ideę konkursu, instalacje fotowoltaiczne pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii w cenie, która jest akceptowalna zarówno dla konsumentów, jak i dla przemysłu. Niedawno wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska, informował, że – według stanu na koniec maja – w Polsce działa 566308 instalacji fotowoltaicznych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na