Przejdź do treści

Zmiany w Tarczy Finansowej – umorzenie subwencji i więcej branż objętych wsparciem


  • Przedsiębiorcy z sektorów szczególnie dotkniętych obostrzeniami mogą liczyć na 100% umorzenie subwencji.
  • Z 38 do 45 zwiększyła się liczba branż objętych Tarczą Finansową 2.0.
  • Zgodnie z szacunkami, łączna wartość umorzeń i nowych subwencji dla mikro firm i MŚP to ok. 20 miliardów złotych.

Rząd przyjął dwie uchwały dotyczące Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Jeden z dokumentów jest nowelizacją pierwszej odsłony programu i przewiduje umorzenie 100% subwencji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branż szczególnie dotkniętych ograniczeniami bez konieczności spełniania warunku dotyczącego utrzymania zatrudnienia. Chodzi o firmy związane m.in. ze sprzedażą detaliczną, gastronomią, turystyką, działalnością kulturalną, edukacją czy produkcją tzw. pozostałych wyrobów z papieru i tektur, czyli np. etykiet i papierowych filtrów. Według szacunków, łączna kwota umorzenia wyniesie około 6,7 miliarda złotych. Przed zmianami przedsiębiorcy mogli liczyć na anulowanie 25-75% subwencji.

Zmiany w Tarczy Finansowej 2.0

W drugiej uchwale Rada Ministrów rekomenduje uruchomienie Tarczy Finansowej 2.0 z budżetem w wysokości 13 miliardów złotych dla mikro firm i MŚP. Finansowanie będzie udzielane od 15 stycznia do 31 marca (dokument zakłada możliwość przedłużenia terminu do końca czerwca). Warunkiem uzyskania wsparcia będzie prowadzenie działalności w ramach jednego z 45 kodów PKD – po konsultacjach wcześniejszą listę uzupełniono o 7 branż, m.in. o drukarską i targową. Obecny katalog też nie jest zamknięty, rząd przewiduje rozszerzenie go w razie potrzeb. Przedsiębiorstwa korzystające z programu będą musiały wykazać zatrudnienie w lipcu 2020 roku. Z kolei umorzenie subwencji będzie uzależnione od dalszego prowadzenia działalności, utrzymania etatów (w przypadku mikro firm) lub rozliczenia nadwyżki udzielonego wsparcia (ten warunek dotyczy MŚP).

Tarcza Antykryzysowa

Do tej pory z pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR skorzystało przeszło 340 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających w sumie 3,1 miliona pracowników. Do MŚP trafiły już 42 miliardy złotych. Obie odsłony programu realizowanego przez Fundusz są rozwinięciem Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań mających na celu ochronę przed skutkami pandemii COVID-19. W jej skład wchodzą także pożyczki dla firm, zwolnienie ze składek ZUS, dopłaty do pensji pracowników czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotychczasowa wartość Tarczy Antykryzysowej to 312 miliardów złotych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na