Przejdź do treści

Tarcza Finansowa: 100 mld zł dla mikro, MŚP i dużych firm


 • Nowy program związany z pandemią koronawirusa jest rozwinięciem Tarczy Antykryzysowej.
 • Z finansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa z wyjątkiem jednoosobowych działalności gospodarczych.
 • Tarcza została stworzona dla firm, których obrót spadł co najmniej o 1/4.
 • Maksymalna kwota subwencji w przypadku mikrofirm wynosi 324 tysiące złotych, dla MŚP – 3,5 miliona, dla dużych – 1 miliard.
 • Rządowa Tarcza Finansowa zacznie działać w tym miesiącu, piszemy o szczegółach oraz o tym, jak z niej skorzystać.

Na projekt składają się trzy elementy o łącznej wartości 100 miliardów złotych, 60 miliardów z tej kwoty to pieniądze bezzwrotne. Do mikrofirm i dużych przedsiębiorstw trafi po 25%, do MŚP – 50%. Według Polskiego Funduszu Rozwoju, który będzie emitował obligacje na finansowanie programu gwarantowane przez Skarb Państwa, ze wsparcia może skorzystać 670 tysięcy przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa dla mikrofirm

Organizacje zatrudniające co najmniej 1 pracownika (nie licząc właściciela – program nie dotyczy samozatrudnionych), o obrotach do 2 milionów euro otrzymają maksymalnie 324 tysiące złotych. Warunkiem przyznania pomocy jest spadek obrotów o co najmniej 25% w jednym miesiącu po 1 lutego w porównaniu z poprzednim miesiącem lub tym samym miesiącem ubiegłego roku. I oczywiście zmiana musi być skutkiem kryzysu wywołanego pandemią. Kwota dofinansowania zależy od spadku obrotów oraz od liczby pracowników:

 • zmniejszenie obrotów od 25 do 50% – 12 tysięcy złotych na 1 pracownika
 • zmniejszenie obrotów od 51 do 75% – 24 tysiące na 1 pracownika
 • zmniejszenie obrotów powyżej 75% – 36 tysięcy na 1 pracownika.

Subwencja będzie częściowo bezzwrotna – warunkiem pomniejszenia kwoty zwrotu o 25% jest kontynuowanie działalności przez rok. Połowy dofinansowania nie trzeba zwrócić, jeśli firma utrzyma swoje średnie zatrudnienie przez taki sam okres. Pieniądze ze wsparcia PFR mogą być wykorzystane tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, 1/4 wolno przeznaczyć na wcześniejszą spłatę pożyczek.

Dla MŚP

Firmy, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników i mają roczny obrót mniejszy niż 50 milionów euro, analogicznie do mikroorganizacji, mogą wnioskować o pomoc, jeżeli ich obroty spadły co najmniej o 25%. Maksymalna kwota subwencji to 3,5 miliona złotych, a jej wysokość wyniesie 4, 6 lub 8% rocznej sprzedaży. Wsparcie oblicza się przez porównanie z ubiegłorocznym przychodem. Umorzenie 75% dofinansowania jest uzależnione od dwóch traktowanych na równi elementów: poniesionej straty ze sprzedaży i utrzymania średniego zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Pomoc dla dużych firm

Organizacje zatrudniające ponad 250 pracowników, w których obroty spadły co najmniej o 25%, mogą skorzystać z jednego z trzech rodzajów wsparcia:

 • dwuletnie pożyczki (z możliwością przedłużenia o kolejny rok) lub obligacje na finansowanie płynności o wartości do 1 miliarda złotych,
 • częściowo bezzwrotne pożyczki preferencyjne na 3 lata – wysokość zwrotu zależy od spadku przychodów i utrzymania zatrudnienia liczonego w oparciu o sprawozdanie za 2020 rok i pierwsze półrocze 2021, maksymalna wartość pożyczki to 750 milionów złotych,
 • obejmowanie akcji lub udziałów przez Polski Fundusz Rozwoju – na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej, maksymalna kwota wynosi 1 miliard złotych.

Program zacznie działać już w kwietniu

Tarcza Finansowa PFR jest rozwinięciem ogłoszonej przez rząd w ubiegłym tygodniu Tarczy Antykryzysowej. Nowy instrument będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu, a pierwsze pieniądze mają trafić do firm za 2-3 tygodnie. Przedsiębiorcy ze wsparcia skorzystają za pośrednictwem strony Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie można znaleźć więcej informacji, a pod numerem 800 800 120 działa też infolinia dotycząca programu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na