Przejdź do treści

Opolszczyzna: nowe horyzonty rozwoju biznesu i innowacji  


Na temat wyzwań oraz możliwości rozwoju gospodarki Opolszczyzny, rozmawiali eksperci, przedstawiciele biznesu i lokalnej społeczności. Konferencja Gospodarcza Opole 2023, która odbyła się 18 sierpnia skupiła się na wymianie wiedzy, doświadczeń i nowych pomysłów. 

Przedsiębiorczość jako siła napędowa 

Podczas wydarzenia zostało zaprezentowane studium przypadku, które dotyczy spektakularnej przemiany Doliny Waterloo. Przykład ten pochodzi z Kanadyjskiego Systemu Wspierania Innowacji i zarysowuje, w jaki sposób wspomniany system przyczynił się do przekształcenia Doliny Waterloo w centralny obszar technologiczny oraz przedsiębiorczy.

Wśród najważniejszych aspektów, które przyczyniły się do przemiany tego regionu były: wysoka jakość edukacji; start-upy, które były i są siłą napędową regionu; silne partnerstwa pomiędzy uniwersytetami a przedsiębiorstwami; rząd, samorząd i instytucje publiczne, które inwestują w Dolinę Waterloo oraz kultura innowacyjności i współpracy. Rozważenie tego zagadnienia podczas konferencji dostarczyło bezcenne źródło inspiracji oraz wiedzy dla lokalnej społeczności biznesowej. 

Innowacje jako klucz do sukcesu 

Ponadto, spotkanie skoncentrowane było na istotnych inicjatywach, które stanowią wsparcie dla przedsiębiorców działających w regionie. Przedstawiciele projektu Dig.IT, współrealizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, zaprezentowali możliwości zdobycia grantów na proces cyfryzacji, osiągających nawet imponującą sumę 200 tysięcy euro. Wsparcie obejmuje następujące obszary: 

  • automatyzację procesów i analitykę biznesową;
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe;
  • cyfrową sprzedaż i kontakt z klientem;
  • cyberbezpieczeństwo;
  • wykorzystanie rozwiązań chmurowych;
  • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa i wykorzystanie rozwiązań informatycznych.

W trakcie wydarzenia omówiono również kluczowe aspekty Belgijskiej metodyki Advanced Manufacturing (ADMA), która służy do oceny stopnia zaawansowania cyfrowego przedsiębiorstw produkcyjnych. Co najważniejsze, rezultaty tego typu analiz prowadzą do opracowania mapy transformacji cyfrowej w firmie, co ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorców. 

Kierunki rozwoju Opolszczyzny 

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy poruszali tematy związane z najważniejszymi sektorami i branżami województwa w kontekście określenia priorytetowych kierunków rozwoju. Zwrócili szczególną uwagę na liczbę stowarzyszeń oraz fundacji w regionie opolskim, która w stosunku do pozostałej części Polski jest niska. Ta nisza została uznana za jeden z kierunków rozwoju, dlatego dyskutowano m.in. o podstawach założenia i działalności NGO, jak pozyskiwać środki finansowe, możliwościach współpracy w kraju i za granicą, dostępnych projektach czy działaniu projektowym. Omówiono szanse i zagrożenia dla początkujących, jak i posiadających wieloletnie doświadczenie w działalności NGO. 

Podsumowanie i perspektywy 

Konferencja Gospodarcza Opole 2023 dostarczyła uczestnikom inspirujących przemówień, paneli dyskusyjnych oraz prezentacji innowacyjnego spojrzenia na kształtowanie biznesu. Wspólna refleksja nad wyzwaniami i szansami przyszłości gospodarczej z pewnością zapoczątkowała nowe ścieżki myślenia i działania, szczególnie w kontekście potrzeby ciągłego kształcenia i adaptacji do zmieniającego się świata.

Wydarzenie to nie tylko stało się platformą dla ekspertów, ale także miejscem, gdzie nowe pomysły mogły zakiełkować, a powiązania między różnymi sektorami gospodarki przyczynią się do rozwoju biznesu i innowacji w tym regionie. 


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na