Przejdź do treści

81% polskich przedsiębiorstw deklaruje, że przyśpieszyło wdrażanie cyfrowych strategii


  • Wskaźnik światowy wynosi 80%. W ostatnich czterech latach zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw, które dopiero startują z cyfryzacją.
  • W Polsce planowane inwestycje dotyczą przede wszystkim sieci 5G.
  • Dane pochodzą z raportu „Digital Transformation Index 2020” przygotowanego przez Della.

Autorzy publikacji dzielą przedsiębiorstwa na 5 kategorii:

  • spóźnione – bez planów cyfryzacji i z ograniczonymi inwestycjami,
  • naśladowcy – z niepewnymi planami inwestycyjnymi,
  • testerzy – stopniowo wdrażający transformację,
  • adaptujący – z dojrzałymi planami, inwestycjami i wprowadzonymi innowacjami,
  • liderzy – którzy transformację cyfrową mają w DNA.

W porównaniu z poprzednimi badaniami prowadzonymi 2 i 4 lata temu – na świecie zmalał odsetek firm z pierwszych 2 grup: w 2016 roku stanowiły 47%, natomiast dziś 16%. Najszybciej przybywa organizacji adaptujących cyfrowe rozwiązania.

Respondenci z Polski odpowiadają, że nie ma wśród nich spóźnionych, a naśladowcy stanowią 8%. Największe grupy to testerzy i adaptujący (odpowiednio 41% i 43), z kolei 9% przedsiębiorstw uważa się za cyfrowych liderów. W tegorocznej edycji badania dotyczącego wdrażania strategii transformacji cyfrowej Polska zajęła 3 miejsce wśród 18 krajów biorących udział w ankiecie.

Wyniki globalne

W tym roku 80% firm na świecie przyśpieszyło wdrażanie programów transformacyjnych, połowie z nich udało się wprowadzić co najmniej większość planowanych zmian. Przedsiębiorstwa najczęściej skupiały się na poprawianiu cyberochrony, rozwoju systemów umożliwiających pracę zdalną oraz na przekształcaniu dotychczasowych strategii digital experience, czyli doświadczenia cyfrowego swoich klientów i zatrudnionych. W związku z pandemią większość organizacji zmieniła modele biznesowe – 89% menadżerów jest zadowolonych ze sposobu, w jaki udało się dokonać zmian w IT. Co drugi zarządzający martwi się zbyt wolno zachodzącymi przekształceniami, z drugiej strony 48% kierowników obawia się, że zmiany spowodują u zatrudnionych efekt wypalenia zawodowego. Z 25 do 52% wzrósł natomiast, zgodnie z badaniem Della, odsetek osób pracujących zdalnie.

Wyniki w Polsce

Szybszą transformację cyfrową w tym roku zadeklarowało 81% polskich respondentów. Przedsiębiorcy w naszym kraju skupili się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa danych, ułatwianiu pracy zdalnej, ulepszaniu cyfrowych doświadczeń użytkowników oraz wprowadzaniu edge computingu. Czynniki sprzyjające transformacji nad Wisłą to zespoły łatwo dostosowujące się do zmian, odpowiednie umiejętności pracowników oraz dostęp do szerokopasmowego internetu. Polscy przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 3 lat zamierzają inwestować przede wszystkim w infrastrukturę (50%) i sprzęt (44%) potrzebne do uruchomienia sieci 5G. Przed pandemią pracę zdalną wykonywało 22% osób, teraz już 47%.

Ocena przyszłości

Na świecie 60% przedsiębiorców wierzy, że ich firmy przetrwają obecną sytuację, choć kosztem redukcji miejsc pracy, a powrót do normalności potrwa co najmniej kilka lat. Mniej optymistycznie rzeczywistość ocenia 32% respondentów, którzy nie mają pewności, czy ich organizacje przetrwają najbliższe lata. W Polsce obie grupy są mniejsze – odpowiednio 50 i 14%.

Badanie

Ankietę na zlecenie Dell Technologies prowadziła firma Vanson Bourne. W oparciu o odpowiedzi 4,3 tysiąca menadżerów i dyrektorów firm z 13 branż i 18 krajów przygotowano trzecią edycję raportu „Digital Transformation Index 2020”. Niedawno wyniki badania wśród liderów technologicznych opublikował Deloitte, zgodnie z nim, 19% polskich przedsiębiorstw to organizacje innowacyjne, dojrzałe cyfrowo i wykorzystujące nowe rozwiązania do zwiększania zysków lub wchodzenia na nowe rynki.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na