Przejdź do treści

Regionalne Plany Działania w ramach projektu SMARTY (Intereg Europe)


Transformacja cyfrowa stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie. Nowe wyzwania wynikają z konieczności stałego usprawniania działalności oraz modeli biznesowych w celu utrzymania lub budowania przewag konkurencyjnych oraz w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów. Podczas gdy duże firmy dość sprawnie przewidują zmiany wynikające z rewolucji cyfrowej w procesach produkcyjnych i tworzenia wartości produktów i usług, w przypadku przedsiębiorstw małych i średnich wdrażanie nowych technologii i szeroko pojętej idei Przemysłu 4.0 pozostaje nadal istotnym problemem. Jedynie co piąta firma produkcyjna w Europie deklaruje, że korzystała już z zaawansowanych rozwiązań technologicznych w ramach swojej działalności. Sukces transformacji cyfrowej w Europie w dużej mierze należy do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a ich wsparcie w tym zakresie wymaga współpracy międzyregionalnej.

Plany Działań dla regionów

Aby wesprzeć europejskie MŚP, konsorcjanci projektu SMARTY (Intereg Europe) opracowali Regionalne Plany Działania dla każdego z regionów partnerskich. Ponadto polskie instytucje, Łukasiewicz-ITEE oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, opracowały „Podręcznik dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego planujących wprowadzenie zmian w organizacji uwzględniających elementy Przemysłu 4.0”. Obie publikacje dostępne są w formie elektronicznej:

SMARTY (Intereg Europe)

Głównym celem Projektu SMARTY było wsparcie polityk regionów partnerskich w zakresie uwalniania potencjału Przemysłu 4.0 w MŚP. Realizacja tego celu nastąpiła poprzez identyfikację kluczowych zasobów oraz najlepszych praktyk w zakresie wspierania Przemysłu 4.0 na poziomie opracowywania i wdrażania regionalnych polityk, a także realizacji konkretnych projektów. Potencjał edukacyjny międzyregionalnej wymiany wiedzy i doświadczeń przyczynił się do promocji idei Przemysłu 4.0 wśród przedstawicieli MŚP, a tym samym bardziej efektywnego wdrażania innowacji w regionalnych łańcuchach dostaw.

Konsorcjum projektu składało się z 14 partnerów z 7 krajów Europy: Włochy, Wielka Brytania, Polska, Hiszpania, Słowenia, Belgia, Finlandia. Partnerami reprezentującymi Polskę byli Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na